Nyheter


Regeringen riskerar att skrota utbildningsgarantin för unga
Regeringens planer kan leda till att antalet antagna förstaårsstuderande inom yrkesutbildningen sjunker med många tusen. Redan i dag saknar 110 000 unga i åldern 20–29 utbildning efter grundskolan.–

Nättidningen DialogWeb

Dejvit_web.jpg
Elever lär sig svenska och självständighet
– Vi har alla sett SFI-elever bli passiva i det svenska skolsystemet och sökt efter teoretisk bakgrund att ta stöd hos. Learner Autonomy bygger på den amerikanska lingvisten David Nunans teorier,

Rapporter från NVL

folkbildning_key_competences_cover_www.jpg
Folkbildning, key competences and validation
What do we need to live in todays' society, and how can we get it?

Kalender     


Finansierat av Administreras av Samarbetar med