Nyheter

reform_finland.jpg
Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer
En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

DialogWeb

Kenth_Kronwall.jpg
Näringslivets perspektiv på lärande efterlyses
Ett tätare samarbete mellan näringsliv och skola. Ett vidgat synsätt på kompetens.

Live and Learn

LiveandLearnVideoSplash1.jpg
Videos: Live and Learn
Meet learners, meet teachers. Get moved by their personal stories.


Finansierat av Administreras av Samarbetar med