Pexels.com
Nyheter Finland
22-03-2018 

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

Rapporter Nyheter
12-03-2018 

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

NVL-bloggen
20-03-2018 

NQFs – Att organisera sina kvalifikationer. Om kvalifikationer och kvalifikationssystem

Förenklat, men förhoppningsvis inte missvisande, kan en NQF sägas vara ett verktyg för att organisera kvalifikationerna i ett kvalifikationssystem.

Nätverk Rapporter | Norden
06-02-2018 

Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Rapporter | Norden
27-12-2017 

Silent learners - a guide

We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

Rapporter | Norden
11-12-2017 

Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

Nätverk Rapporter | Norden
10-11-2017 

To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

Ett inkluderande, innovativt, tryggt, hållbart och öppet Norden styr Sveriges ordförandeskap

Läs intervjun med Moa Ageberg