Nyheter

AVA_final_conference_2016.jpg
Validering i Europa och Norden
Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.

DialogWeb

Dugnad1.jpg
Når kunnskap og opplæring er livsviktig
Den som må flykte fra hus og hjem har ikke mange eiendeler med seg.

Live and Learn

LiveandLearnVideoSplash1.jpg
Videos: Live and Learn
Meet learners, meet teachers. Get moved by their personal stories.


Finansierat av Administreras av Samarbetar med