Nyheter

NordensDag.png
Vær med til at fejre Nordens Dag 23. marts
Store og små over hele Norden markerer, at den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet 23. marts.

DialogWeb

vagledning2016_1_web.jpg
En hållbar vägledning
I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Learner Engagement

Distance_seminar_2017.jpg
Presence at a distance
Internasjonal konferanse i København 18.-19. mai 2017

Kalender     

Podcast

NVL_podd2016.png NVLPodcast
Listen to NVL! The project Empowerment by employment is presented.

Podcasts om folkbildning
Folkbildning i brytningens tid.

Poddcast-serie om PIAAC
Poddcast-serie om PIAAC i de nordiska länderna.

  Finansierat av Administreras av Samarbetar med