Nyheter

tulevaisuus_tutkimus.jpg
En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning
Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

DialogWeb

vagledning2016_1_web.jpg
En hållbar vägledning
I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Learner Engagement

Distance_seminar_2017.jpg
Presence at a distance
Internasjonal konferanse i København 18.-19. mai 2017

Kalender     

Podcast

NVL_podd2016.png NVLPodcast
Listen to NVL! The project Empowerment by employment is presented.

Podcasts om folkbildning
Folkbildning i brytningens tid.

Poddcast-serie om PIAAC
Poddcast-serie om PIAAC i de nordiska länderna.

  Finansierat av Administreras av Samarbetar med