Vad händer inom EPALE i Norden?

Nu har den europeiska webbtjänsten för vuxenutbildare EPALE satt igång på allvar.


läs mer...

Femtioplussare fick både examen och jobb

Inspirerande lärare och goda studieresultat i vuxengymnasiet gav Gerd Jäntti gnistan att som 47-åring börja studera till sjukskötare. Hur gick det sen?


läs mer...

Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.


läs mer...

Karrierekompetanse (CMS): Et nordisk perspektiv

- Karrierekompetanse dreier seg ikke om at vi skal gjøre større eller mer karriere, sier forsker Rie Thomsen.


läs mer...

En MOOC i åtta steg

Voksne i de nordiske land som lærer å lese og skrive har ikke klaget på lærerne, men lærerne selv vil gjerne øke sin kompetanse


läs mer...

Nyheter     
Vad händer inom EPALE i Norden?
Nu har den europeiska webbtjänsten för vuxenutbildare EPALE satt igång på allvar.

Nättidningen DialogWeb     
Vad händer inom EPALE i Norden?
Nu har den europeiska webbtjänsten för vuxenutbildare EPALE satt igång på allvar.
Femtioplussare fick både examen och jobb
Inspirerande lärare och goda studieresultat i vuxengymnasiet gav Gerd Jäntti gnistan att som 47-åring börja studera till sjukskötare. Hur gick det sen...
Open Badges vänder upp och ned på inlärningen
Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

Aktuellt från NVL

Nordisk Valideringskonferens

(NVL) inbjuder till en stor nordisk konferens 16 juni i Köpenhamn för de som ansvarar för och arbetar med validering för vuxna.

Konferensen kommer att behandla validering ur flera olika perspektiv.

Rapporter från NVL     
Karrierevalg og karrierelæring. NVL & ELGPN concept note
Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning ...

PoddradioPodcasts om folkbildning
Folkbildning i brytningens tid.Poddcast-serie om PIAAC
Poddcast-serie om PIAAC i de nordiska länderna.

Kalender