Nyheter

education_at_a_glance_2016.jpg
Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert
Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

DialogWeb

vagledning2016_1_web.jpg
En hållbar vägledning
I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Live and Learn

livelearn2.jpg
Videos: Live and Learn
Meet learners, meet teachers. Get moved by their personal stories.


Finansierat av Administreras av Samarbetar med