Nyheter

Bilde 26.jpg
«Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn
I tekst og 10 korte videoer forteller sentrale personer som har deltatt i «Se mitt språk» om programmet.

DialogWeb

valideringskvalitet1.JPG
Projektgrupp skapar kunskap om att utveckla kvalitet på validering
Hur ska kunskaper som införskaffats genom arbetslivserfarenhet eller intressen kunna värderas på samma nivå och hålla samma kvalitet som högre utbildning? Denna fråga sysselsätter en grupp forskare från Danmark, Sverige och Finland.

NVL-bloggen

tavla.jpg
Släpp loss lusten att lära!
Erfarenheterna från olika delar av utbildningssystemet har fått mig att fundera på hur samhällets olika utbildningsstrukturer skulle kunna inspireras av varandra för   att stödja det livslånga lärandet som alla säger sig eftersträva.

  Finansierat av Administreras av Samarbetar med