Nyheter

YlvaJohansson.jpg
Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år
Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

DialogWeb

Kenth_Kronwall.jpg
Näringslivets perspektiv på lärande efterlyses
Ett tätare samarbete mellan näringsliv och skola. Ett vidgat synsätt på kompetens.

Live and Learn

LiveandLearnVideoSplash1.jpg
Videos: Live and Learn
Meet learners, meet teachers. Get moved by their personal stories.


Finansierat av Administreras av Samarbetar med