Nyheter

AVA_final_conference_2016.jpg
Validering i Europa och Norden
Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.

DialogWeb

AnnaLundqvistGoranHellmalm.jpg
Nu går det att få papper på att du kan samarbeta
Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

Live and Learn

LiveandLearnVideoSplash1.jpg
Videos: Live and Learn
Meet learners, meet teachers. Get moved by their personal stories.


Finansierat av Administreras av Samarbetar med