Nyheter

flyktingarArbete.jpg
Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter
- Det finns ett stort sysselsättningsgap mellan utrikesfödda, främst kvinnor, och övriga, liksom mellan dem som saknar gymnasieutbildning och dem som har.

Dialog Special

omslag2.jpg
Dialog Special - Vad ska vuxenläraren kunna?
Kompetenceudvikling af voksenlærere - nordisk samarbejde.

NVL-bloggen

bjorns_flaggor.jpg
Av vad byggs en nation?
Idag borde vi tydligare klargöra var gränsen går mellan sund och osund nationalism, med kopplingar till bildning och pedagogik.

Bergen 2017

Marcello Marone
David Im
Utmaningar med inklusion på Färöarna
 
  Finansierat av Administreras av Samarbetar med