Folkbildning och validering

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. De är nyckelkompetenser.
En nordisk arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur folkbildningen bidrar till att utveckla dessa nyckelkompetenser. Nätverket samlade också in nordiska exempel från projekt som arbetat med kartläggning, dokumentation och värdering av sådan kompetenser. Arbetet avslutades vintern 2015-2016.
 

Gå till Valideringsnätverket

 

Gå till Tema Validering

Nyheter kring validering

vpl2017.png Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus
Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

ava_news_nvl_2016.jpg Validation of adult learning is a common concern in Europe
Rather than focusing on the many questions, these experts looked at answers. They proposed feasible and concrete solutions for a Europe-wide

Validering väg till jobb
Validering kan avhjälpa arbetslösheten.

Publikasjoner

TLC_cover.jpg Evaluation of transformative learning circles
The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

NordRegioPolicyBrief.JPG Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden
Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

silent_web.jpg Silent learners - a guide
We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.