Folkbildning och validering

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. De är nyckelkompetenser.
En nordisk arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur folkbildningen bidrar till att utveckla dessa nyckelkompetenser. Nätverket samlade också in nordiska exempel från projekt som arbetat med kartläggning, dokumentation och värdering av sådan kompetenser. Arbetet avslutades vintern 2015-2016.
 

Gå till Valideringsnätverket

 

Gå till Tema Validering

Nyheter kring validering

vpl2017.png Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus
Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

ava_news_nvl_2016.jpg Validation of adult learning is a common concern in Europe
Rather than focusing on the many questions, these experts looked at answers. They proposed feasible and concrete solutions for a Europe-wide

Validering väg till jobb
Validering kan avhjälpa arbetslösheten.

Publikasjoner

Cedefop2017_report.png Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU.
This Cedefop study provides a comprehensive and robust evidence base in relation to low-skilled adults in the European Union and analyses trends in low skills among adults as well as characteristics, determinants and risks of being low skilled.

kompetens_rapport.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

Arsrapport-2016-1.jpg NVL:s Årsberättelse 2016
Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.