NVL-bloggen

NVL-bloggen -
 Search

Digital kompetanse faller ikke ned fra himmelen

(108) ()

Digital kompetanse må tilegnes, den er ikke medfødt og kommer heller ikke dalende fra himmelen. Ennå er det mange tusener i Norden som ikke er i stand til å bruke datamaskin, nettbrett eller smartelefon. Men det haster med å lære seg.

[Mere...]

Seneste fotos