DigArticle - Dashboard

sep
06
2015

Digital kompetanse faller ikke ned fra himmelen

Posted 1 years 353 days ago ago by NVL Nordvux     0 Comments
NVL Nordvux

0 likes like dislike

Digital kompetanse må tilegnes, den er ikke medfødt og kommer heller ikke dalende fra himmelen. Ennå er det mange tusener i Norden som ikke er i stand til å bruke datamaskin, nettbrett eller smartelefon. Men det haster med å lære seg. Det meste av offentlige tjenester, banktjenester, reisebestillinger og alle typer informasjon finnes på nettet, og blir stadig vanskeligere å få ved skranken. Bibliotekene er trukket fram som et egnet sted for å hjelpe borgerne med å finne informasjon på nett, men også å lære å bruke det på egen hånd. Hva gjør bibliotekene i de nordiske land?

Register here to get an email update on DISTANS' webniars and other eventsNo Comments


Add Comment

Mest

comment fed artikel ...

Nyeste billeder