NVL-bloggen

NVL-bloggen -
 Search

Digital kompetanse faller ikke ned fra himmelen

(107) ()

Digital kompetanse må tilegnes, den er ikke medfødt og kommer heller ikke dalende fra himmelen. Ennå er det mange tusener i Norden som ikke er i stand til å bruke datamaskin, nettbrett eller smartelefon. Men det haster med å lære seg.

[Mere...]

Gigantportal kan gi mer digital kompetanse

(58) ()

Gigantportal for voksnes læringAmbisjonen er sterk og klar. Den nye EU-portalen, EPALE, tar mål av seg til å bli det viktigste referansepunktet i Europa for fagfolk som jobber med voksnes læring. Portalen ble lansert med brask og bram i Brussel 15. april med langt over 200 personer fra alle 30 involverte land til stede. EPALE står for Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Akronymet er ikke helt problemfritt i språk-mangfoldige Europa. Mange sier det som vi ville sagt på norsk, epale,

[Mere...]

Webtjeneste for økt lokaldemokrati

(64) ()

Personene bak webtjenesten DemocracyOS i Argentina forteller nå verden om hvordan de kan utvikle demokratiet ved hjelp av nettet. En av initiativtakerne, Pia Mancini, delte sine erfaringer på et nordisk webinar nylig, arrangert av DISTANS-nettverket i NVL og Nordplus-prosjektet Dldact.

[Mere...]

Seneste fotos