”Forskningens døgn” er i år d. 27.-28. april

24-04-2007
”Forskningens døgn” er en landsdækkende begivenhed hvor forskningsinteresserede kan ’hyre en forsker’ til at komme og fortælle om hvad de arbejder med. Det er et årligt tilbagevendende arrangement som skal vække interesse og forståelse for forskningens metoder, processer og resultater.
Læs mere på www.forskningensdoegn.dk