Arbejdsseminar om professionalisering af nordiske voksenlærere

 

 
20-06-2011

Som opfølgning på NVL’s tidligere voksenpædagogiske  arbejde og SVL’s  kortlægning af krav til og uddannelsesmuligheder gennemfører NVL i samarbejde med nordiske kollegaer og institutioner  tre nationale seminarer i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark med henblik på at initiere en diskussion om behov for professionalisering af voksenlærere i praksisfeltet, og skabe rum for nytænkning og konkrete ideer der kan arbejdes videre med på nordisk niveau.
Program på vej.

Kortlægningen kan hentes på www.ncfk.dk og www.nordvux.net.