At være partner eller konkurrent på VEU området?

 

 
22-04-2009
Den politiske intention om et styrket tværsektorielt samarbejde i voksenledningsnetværkene er tydelig, og virksomhederne vil helst have én indgang til planlægning og gennemførelse af uddannelse. Men ifølge den første evaluering af voksenvejledningsnetværkene peger på flere vanskeligheder, der kan opstå, når meget forskellige skolekulturer og traditioner skal arbejde sammen på tværs af sektor- og faggrænser. Der kan opstå dilemmaer mellem det at være partnere og konkurrenter på samme tid i forståelsen af hvad samarbejde indebærer, og i hvad ”én indgang” kan betyde. Mere om evaluering af vejledningsnetværk kan læses på
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8521
og mere om dilemmaet mellem partnerskab og konkurrence kan læses på
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8522