Author: NVL NordvuxFoto: Magnus Fröderberg - norden.org
Norden
12-03-2018

Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

12-03-2018

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Sverige
08-02-2018

Möte för svenska deltagare i NVL

Kaffe och smörgås finns från kl. 9.30.

Finland
01-02-2018

Fleiri flóttamenn fljótar í vinnu: Aðgerðir til þess að auðvelda þeim að komast út á vinnumarkaðinn

Í þessari skýrslu er yfirlit sem Nordregio hefur tekið saman yfir atriði er varða helstu áskoranir og álitamál er varða verkefnið „Norrænt samspil um aðlögun“

Finland
23-01-2018

Koncentration som kompetence under lup i Jakobstad

Eksperter og ansatte i uddannelsessektoren og erhvervslivet satte i november koncentrationskompetencen i fokus under et dialogmøde i Finland.

Norden
23-01-2018

Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

Norden
11-01-2018

Strukturelle barrierer for inklusion

Der mangler viden om ny-ankomnes egne perspektiver på hvordan de bedst kommer i arbejde. Hvad tænker ny-ankomne selv de har brug for, for at kunne få job?

Åland
19-12-2017

Validering löste intagning av 45 studerande till 16 platser

60 personer sökte in till närvårdarutbildning. 45 sökande valde att inleda vuxenutbildningen och alla 45 antogs till en utbildning som är oförändrat dimensionerad för 16 studerande.

Robert G. Sultana
Norden
11-12-2017

Social retfærdighed skal være en del af vejledningen

Ronald G. Sultana vil hellere tale om karrierelæring end om CMS, og så linker han vejledernes rolle sammen med kampen for social retfærdighed.

Norden
07-12-2017

Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter

- Det finns ett stort sysselsättningsgap mellan utrikesfödda, främst kvinnor, och övriga, liksom mellan dem som saknar gymnasieutbildning och dem som har.

Martin Klepke
Sverige
06-12-2017

Livslångt lärande vägen till bättre matchning

Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi, skriver Arbetets politiska redaktör.

Nils Karlson, Ratio
Sverige
04-12-2017

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön”, sa Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio, på ett seminarium.

Norden
04-12-2017

Osallistava vapaa sivistystyö

Uusi raportti analysoi pohjoismaisen vapaan sivistystyön piirissä onnistuneesti toteutettuja osallistamishankkeita.

Norden
04-12-2017

Alþýðufræðsla sem samþættir

Í nýrri skýrslu eru velheppnuð verkefni alþýðufræðslunnar er varða aðlögun greind.

Sverige
30-11-2017

Relationer er vigtige for succes i arbejdslivet

Formår du at skabe de rette relationer til både kunder og kolleger, er der større sandsynlighed for, at du klarer dig godt på jobbet.

Norden
27-11-2017

Så integreras nyanlända i Norden med hjälp av utbildning

”Hvad skal der til for at sikre god & vellykket inklusion og integration af ny-ankomne i de nordiske lande?”

Lena Lindhe
Sverige
21-11-2017

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

Norden
20-11-2017

Et knippe refleksjoner om inkludering og voksnes læring

Jeg har blitt utfordret til å fabulere omkring inkludering.