Author: NVL Nordvux • |Norden
  23-10-2014

  Nordisk Alfaråds arbete 2014-2016

  Alfarådets verksamhet 2014-2016.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-10-2014

  Ungdomsgarantin införs i hela EU

  Denna artikel är skriven av Carl-Gustav Lindén och har tidigare publicerats på webbsajten Arbetsliv i Norden

 • Direktør Johan Reimann ved siden af Lea Holst Reenberg, som repræsenterer Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning til konferencen, der blev afholdt den 24.-26. september.
  fängelseutbildning |Norden
  22-10-2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

 • |Norge
  20-10-2014

  Dramatiske kutt for studieforbundene

  Studieforbunden i Norge hotas av omfattande nedskärningar i nästa års statsbudget.

 • Nu får handledare på yrkesutbildningar i Sverige en nationell, nätbaserad utbildning. Bilden föreställer matambassadören Kim Palhus med hans elever. Personerna på bilden har inte med texten att göra utan är bara ett exempel på elever på en arbetsplats.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Sverige
  20-10-2014

  Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser

  Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag.

 • kompetensutveckling |Finland
  06-10-2014

  Kunskapskedjan i skick i Finland

  Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt är tjänstemännens och verksamhetsområdets sakkunnigas syn på ändringar, mål och nödvändiga åtgärder inom de närmaste åren i fråga om förvaltningsområdets verksamhetsmiljö.

 • hållbar utveckling |Danmark
  22-09-2014

  Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

  Konferansen "Jakten på en holdbar nordisk velferd" den 16.-17. september i København stilte følgende spørsmål: Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kommende konferanser og publikasjoner

  en liste over kommende hendelser når det gjelder området bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - anbefalt litteratur

  en liste over anbefalt litteratur om bærekraftig utvikling...

 • hållbar utveckling |Norden
  10-09-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - aktuelle lenker

  en liste over aktuelle lenker til materiell om bærekraftig utvikling...

 • |Island
  10-09-2014

  60 % av islendingene vil fullføre høyere utdanning

  OECD rapporten Education at a Glance for 2014, som inneholder statistikk over medlemslandenes utdanning har vært publisert ...

 • |Island
  10-09-2014

  Skýrsla OECD um menntamál 2014

  OECD birtir árlega skýrslu um menntamál, Education at a Glance, með tölulegum upplýsingum um þróun menntamála í aðildarlöndunum ...

 • |
  05-09-2014

  Mimers årliga forskarkonferens

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14379").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });

 • invandrare flexibelt lärande |Sverige
  01-09-2014

  Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

  Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning i utbildningen.

 • Jyderup er et af de fire fængsler, som tilbyder indsatte at tage en erhvervsuddannelse som kok. Her retter kokkeelever i
  fängelseutbildning |Danmark
  28-08-2014

  Uddannelse for fuld skrue

  Fængslerne tilbyder flere uddannelser, underviserne er i gang med at blive opkvalificeret, og langt flere indsatte gennemfører uddannelsesforløb, viser en evaluering. Satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte er godt i vej.

 • hållbar utveckling |Norden
  26-08-2014

  Ny nordisk efteruddannelse - pressemelding

  Pressemeldinger og publiserte artikler

 • hållbar utveckling |Europa
  26-08-2014

  Tidligere seminarer og presentasjoner

  - Nordisk konferanse om bærekraftig utvikling 17.-19. september 2013 i Umeå, Sverige
  - The 4th EU-Russia Innovation Forum
  - Nera 42 congress, Lillehammer mars 2014
  - Nordiske broer for livslang læring Island 11.og 12. juni

 • vägledning |Norge
  23-08-2014

  Nasjonal karrierekonferanse i Bodø

  Konferansen "Karrieresentre – en ressurs for den enkelte og samfunnet" setter søkelys på karrieresentrenes rolle i Norge. Hvilke utfordringer og muligheter står vi foran?

 • |Åland
  06-08-2014

  Seminarium: 25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?

  25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?
  Utbildnings- och kulturavdelningen ordnar i samarbete med NVL Distans ett seminarium kring IT i undervisningen för vuxna. Seminariet syftar till att skapa en diskussion med beslutsfattare om användning av IKT och digitala möjligheter i utbildningssektorn på Åland.

 • |
  25-06-2014

  Nordic seminar in counselling

  Nordic seminar in counselling – the art of guidance: 
  Innovation, motivation & practise 
   
  The themes of

 • glesbygd |Åland
  18-06-2014

  Öppna landskap - att riva murar

  Ökonferens på Åland 2014.

 • |
  04-06-2014

  The Effects of Adult Learning

  Professor Jyri Manninen explains the results of the BELL-project (Benefits of Lifelong Learning), May 2014, interviewed by Johanni Larjanko.

 • glesbygd |Norden
  02-06-2014

  Utmana system och bygga broar

  Konferensen ”Utmana system och bygga broar” genomfördes på Gotland i Visby 28-29 april 2014.

 • Stakeholders discussing validation in HE in Finland.
  validering utbildningspolitik |Finland
  26-05-2014

  Validation of non-formal and informal learning in Finnish Higher Education

  The Council of the European Union recommendation from 20 December 2012 urges the EU member states to have in place the necessary arrangements for validation by the year 2018. The question is how well the universities are prepared for validation of non-formal and informal learning?

 • |Norden
  30-04-2014

  Einstök færni fyrir framtíðina

  Þekking á sjálfbærri þróun er heiti á norrænu tilraunaverkefni um endurmenntun sem sniðin er að þörfum fullorðinna og fjármögnuð af Norrænu ráðherranefndinni. Námið er þróað af Norræna tengslanetinu um nám fullorðinna, NVL sem í áraraðir hefur leitað leiða sem gera okkur hæfari til að axla ábyrgðina á að gera sjálfbæra þróun að hluta af hversdaglífi okkar. Í nýrri áætlun ráðherranefndarinnar «Grønn vekst The Nordic Way» er fjallað um sömu áskoranir og því hefur nefndin ákveðið að veita styrk til tilraunaverkefnisins. Með því gefst tækifæri til þess að bjóða þátttakendum upp á framsýna þekkingu þvert á kenningar og praxís og út frá norrænu sjónarhorni.

 • |Norden
  29-04-2014

  Ainutlaatuista osaamista tulevaisuutta varten

  Kestävän kehityksen osaaminen on pohjoismainen aikuisille suunnattu täydennyskoulutus, joka järjestetään Pohjoismaiden ministerineuvoston (NMR) tuella. Koulutuksen on suunnitellut NVL:ään kuuluva monialainen verkosto, joka on usean vuoden ajan ideoinut toimenpiteitä, joiden avulla vastuuta kestävästä kehityksestä pyritään tuomaan osaksi arkeamme. NMR:n uudessa ohjelmassa «Vihreä kasvu pohjoismaisittain» käsitellään samoja haasteita, ja ministerineuvosto on päättänyt tukea NVL:n ehdottamaa täydennyskoulutusta pilottihankkeen muodossa. Hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota osallistujille tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa sekä teorian että käytännön kannalta pohjoismaisesta näkökulmasta.

 • |Norden
  28-04-2014

  Unik kompetanse for framtiden

  Kunnskap for bærekraftig utvikling er en nordisk etterutdanning rettet mot voksne med støtt fra Nordisk Ministerråd. Den er utviklet av et tverrsektorielt NVL nettverk som over flere år har arbeidet med å finne tiltak som kan bidra til at ansvaret for en bærekraftig utvikling blir en del av vårt hverdagsliv. NMR er i sitt nye program «Grønn vekst The Nordic Way» opptatt av de samme utfordringene og har valgt å støtte forslaget til etterutdanning i form av en pilot. Det gir en unik mulighet til å tilby aktuelle deltakere framtidsrettet kunnskap på tvers av teori og praksis og i et nordisk perspektiv.

 • |
  24-04-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling

  Tove Holm presenterer piloten Kunnskap for bærekraftig utvikling i The 4th EU-Russia Innovation Forum

 • |
  14-04-2014

  Mooc for @rbeidslivet

  Konferansen setter fokus på hvordan MOOC-konseptet kan bidra til økt kompetanse og bedre etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grönlanti rakentaa arktista koulutussiltaa

  Joukko arktisen alueen korkeakouluja järjesti koulutusmessut kaikille vuoden 2014 Arctic Winter Games -kisoihin (AWG) osallistuville urheilijoille.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Vahvat pohjoismaiset voimat koolla Nuukissa

  Nuukissa 18. - 19. maaliskuuta pidettyyn aikuisten opinto- ja uraohjausta käsittelevään konferenssiin kokoontui mittava joukko pohjoismaisia tutkijoita ja ohjausalan ammattilaisia. Yli 70 ihmistä eri Pohjoismaista sekä eri puolilta Grönlantia osallistui konferenssiin, jonka otsikkona oli "Vejledning i Voksenlivet" eli ohjaus aikuisten elämässä.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grænland byggir menntabrú á norðurheimskautinu

  Háskólar á Norðurheimsskautssvæðinu héldu menntasýningu fyrir allt íþróttafólkið sem tók þátt í Arctic Winter Games 2014 í Alaska

 • |Grönland
  25-03-2014

  Öflugir norrænir kraftar sameinuðust i Nuuk

  Á ráðstefnunni Ráðgjöf á fullorðinsárum sem haldin var í Nuuk dagana 18.-19. mars sl. voru samankomnir norrænir fræðimenn og starfandi ráðgjafar sem búa yfir víðtækri þekkingu á sviðinu.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  Under konferencen ”Vejledning i Voksenlivet” var en stor vidensbank af nordiske forskere og praktikere samlet i Nuuk 18.-19. marts

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grønland bygger arktisk uddannelsesbro

  Universiteter fra den arktiske region holdt uddannelsesmesse for alle atleter, der deltog i Arctic Winter Games 2014 i Alaska

 • vuxnas lärande |Norden
  13-03-2014

  Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

  Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

 • flexibelt lärande lärandemål |Island
  04-03-2014

  Biophilia - prosjekt for kreativ undervisning

  Av: Eygló Harðardóttir, nordisk samarbeidsminister, Island. -

  Hvordan kan vi motivere unge i utdanning, øke deres aktivitet, vekke nysgjerrigheten og gjøre læringen mer morsom? Det er dette prosjektet Biophilia handler om, en av de store oppgavene i det islandske formannskapet i det nordiske samarbeidet. Om lag 2,8 millioner DKK går til prosjektet i 2014.

 • |Grönland
  26-02-2014

  ESB styður menntun á Grænlandi

  Menntamál á Grænlandi hafa fengið fjárhagsstuðning eftir að ESB ákvað að hækka styrki til Grænlands.

 • |Grönland
  26-02-2014

  Námusjóður getur hækkað menntunarstig

  Niðurstöður nýrrar skýrslu benda til þess að Grænlendingar eigi að stofna námusjóð og verja tekjum framtíðarinnar til fjárfestinga. Samkvæmt skýrslunni gæti sjóðurinn meðal annars nýst til þess að tryggja bætta menntun.

 • |Grönland
  25-02-2014

  EU tukee koulutusta Grönlannissa

  Grönlannin koulutussektorille on luvassa taloudellinen piristysruiske, sillä EU päätti nostaa Grönlannille maksamansa koulutustuen määrää.

 • |Grönland
  25-02-2014

  Raaka-ainerahasto voi nostaa koulutustasoa

  Tuoreen raportin mukaan Grönlantiin tulisi perustaa raaka-ainerahasto ja raaka-aineteollisuuden tulevat tuotot tulisi sijoittaa. Raportin mukaan rahaston avulla voitaisiin muun muassa parantaa väestön koulutustasoa.

 • |Grönland
  25-02-2014

  Raaka-ainerahasto voi nostaa koulutustasoa

  Tuoreen raportin mukaan Grönlantiin tulisi perustaa raaka-ainerahasto ja raaka-aineteollisuuden tulevat tuotot tulisi sijoittaa. Raportin mukaan rahaston avulla voitaisiin muun muassa parantaa väestön koulutustasoa.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Grönland
  19-02-2014

  Råstoffond kan hæve uddannelsesniveauet

  Ny rapport peger på, at Grønland bør etablere en råstoffond og investere fremtidige indtægter fra råstofindustrien. Ifølge rapporten kan fonden bl.a. sikre bedre uddannelser.

 • |Grönland
  19-02-2014

  EU støtter grønlandske uddannelser

  Uddannelsesområdet i Grønland får en økonomisk indsprøjtning, da EU har besluttet at hæve støtten til Grønland.

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Kristín Vala Ragnarsdóttir

  professor i bærekraft vitenskap ved Islands Universitet. Hun var dekan for det naturvitenskaplige fakultet ved universitetet 2008-2012.

 • innovation |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Guðrún Jónsdóttir Bachmann

  is the Manager of Public Science Communication Programmes at the University of Iceland (UI). She has a MSc degree in Science Communication from UWE in Bristol, UK.

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Auður Rán Þorgeirsdóttir

  is a Project Manager at the Icelandic Ministry for Education, Science and Culture. She has a MSc degree in Cultural Management & Policy from Queen Margaret University in Edinburgh

 • Personalet på Søbysøgårds uddannelsesafdeling består af både lærere, betjente og socialrådgivere. Forrest til venstre står undervisningsleder Eivind Rasmussen, og forrest til højre souschef Lise Fischer, som begge har siddet med i projektgruppen om uddannelsesafdelinger.
  fängelseutbildning |Danmark
  24-01-2014

  Forsøg med uddannelsesafdelinger

  Uddannelsesafdelinger skal give indsatte, som gerne vil uddanne sig, ro til fordybelse og koncentration.

 • |Norden
  07-01-2014

  Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14

  Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

 • |
  01-01-2014

  Program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Preliminary program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Conference on interdisciplinary cooperation and networking

  Reykjavik June 10th – 11th 2014

 • |Norden
  13-12-2013

  Program - Nordiske broer for livslang læring

  Nordiske broer for livslang læring.
  Konferanse om tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring.
  10. – 11. juni, Reykjavik 2014

 • |Norden
  25-11-2013

  Biophilia - to inspire, to explore

  The Biophilia Educational Program is designed to inspire children to explore their own creativity, and to learn about music and science through new technologies.
  It is a hands-on program, groundbreaking in its highly original effort to break up conventional teaching modes by merging music and science together.

 • |Norden
  25-11-2013

  Nordiske broer for livslang læring

  Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til en nordisk konferanse om Nordiske broer for livslang læring i Reykjavik 10. og 11. juni 2014 Bærekraftig nordisk velferd
  Programmet «Hållbar nordisk välfärd» handler om å finne nye og innovative løsninger. Løsninger som skal bidra til økt kvalitet og likestilling i utdanning, arbeid og helse for Nordens 25 millioner innbyggere. Konferansen skal bidra til at Ministerrådets diskusjon om bærekraftig nordisk velferd løftes frem og spres til nasjonale arenaer og miljøer innenfor voksnes læring.

 • forskning |Norden
  22-11-2013

  Forskermiljø - Danmark, Finland, Norge, Sverige

  Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved nationale institutioner i de nordiske lande

 • vuxnas lärande |Norden
  21-11-2013

  Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

  Text: Ingegerd Green

 • kompetensutveckling |Sverige
  19-11-2013

  Uusi raportti urakehitysasioista

  Tärkeitä, mielekkäitä ja hauskoja työtehtäviä. Hyvät työolot ja tulevaisuudennäkymät. Mutta huonot uramahdollisuudet.

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Matematiknetværket

  MatematiknetværketMatematiknetværket mødtes i juni 2008 på Statsfængslet på Søbysøgård. En af programpunkterne var elektroniske tavler og matematikundervisning.Mads Rahbæk fra Dansk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny Bog

  Indsatte i nordiske fængsler I denne rapport præsenterer resultaterne fra den første fælles nordiske kortlægningen af uddannelsesniveauet, deltagelse i undervisning...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund 30 sept-3 okt 2010 Den 14:e nordiska konferensen om klientutbildning/fengselsutdanning Preliminär inbjudan...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Spørgsmål til ministeren

  Spørgsmål nr. 392 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: ”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange indsatte der efter endt afsoning kommer i beskæftigelse,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny rapport

  Ny rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole sætter fokus på uddannelse af indsatte i fængsel Som opfølgning på en stor spørgeskemaundersøgelse...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Utenlandske innsatt

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov | Publicerat 28.1.2013 | En kvalitativ studie av innsatte fra Irak,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Interviewundersøgelse

  Vedrørende ny undersøgelse ved Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitets-skole Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelse fra april 2007 har Direktoratet for Kriminalforsorgen...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  FLF Nyt 38

  FLF har udsendt FLF Nyt nr 38.


  Har du ikke modtaget bladet kan du skrive til formanden.


  Skriv til formanden: formand@flf.dk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Lockout

  LOCKOUT


  Opråb  Giv din mening til kende


  Gør FLF's hjemmeside til et debatforum


  Lad os holde hinanden orienteret om stort og småt


  Send dit...

 • fængselsundervisning uddannelsespolitik |Norden
  24-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

  Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 árangursþættir

  í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 framgångsfaktorer

  - för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 Success Factors

  - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 succesfaktorer

  Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

 • distansutbildning hållbar utveckling |Norden
  17-10-2013

  Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

  En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

 • kompetensutveckling språk |Norden
  17-10-2013

  Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

  i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

 • forskning vuxnas lärande |
  02-09-2013

  Bildningsresa till vädergudarna

  Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

 • vuxnas lärande |Danmark
  26-07-2013

  Danmark

  I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 • vuxnas lärande |Norge
  26-07-2013

  Norge

  Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetansprojekt 2009 - 2012  Nordisk arbetsgrupp för kompetensutveckling insamlar och beskriver exempel om effektiva lösningar och innovation inom kompetensutveckling för ett arbetsliv i förändring. Exempel skall visa: ”Hur kan utbildning och lärande hjälpa individer och företag att tackla förändringar och kriser i samhället och på arbetsmarknaden så att den nordiska välfärdsmodellen bevaras och utvecklas?”

 • vägledning mångkulturell |Norden
  11-05-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

 • vägledning mångkulturell |Norden
  10-05-2013

  Multicultural Meetings of Professional Guidance

  ”What skills are required of a professional counselor in the encounter with different cultures”

 • |Norden
  06-05-2013

  Vägledning (1)

  Vägledning (1)

 • |Norden
  06-05-2013

  Validering (10)

  Validering (10)

 • |
  06-05-2013

  Lika möjligheter (28)

  Lika möjligheter (28)

 • |Norden
  06-05-2013

  Kvalitetssäkring (3)

  Kvalitetssäkring (3)

 • |Norden
  06-05-2013

  Kompetensutveckling (37)

  Kompetensutveckling (37)

 • |Norden
  06-05-2013

  Hållbar utveckling (8)

  Hållbar utveckling (8)

 • |Norden
  06-05-2013

  Flexibelt lärande (5)

  Flexibelt lärande (5)

 • |Norden
  06-05-2013

  Aktivt medborgarskap (9)

  Aktivt medborgarskap (9)

 • fängelseutbildning |
  31-01-2013

  Kom til Demonstration den 20. marts kl. 17.00

  I disse tider skal vi holde mere sammen end nogen
  sinde –kom til demonstration i Odense, Aalborg,
  Århus eller København!


  Kom...

 • hållbar utveckling vuxnas lärande |Norden
  07-11-2012

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

  En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  26-10-2012

  Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

  En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

 • forskning |
  17-10-2012

  Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship (2012)

  New waves of immigration have added unprecedented demographic complexity to Western societies. The early post-war migration pattern of replacement labour from a clearly defined handful of sending countries has been overtaken by what we today call “super-diversity”.

 • |
  08-10-2012

  Nordisk konferens 2012 - Den profesjonelle alfabetiseringslæreren

  19.-21. september 2012, Sandefjord Park Hotell
  Alfabetiseringskonferansen er et ledd i det nordiske alfaråds arbeid og er knyttet til formålsparagrafen for rådet og til de styringsdokumentene som hvert år urarbeides i tilknytning til den overordnede virksomhetsplan for  NVL.

 • |
  04-10-2012

  Nordisk konferens 2012 - tabeller

  Nordisk konferens 2012 - tabeller

 • voksnes læring realkompetanse |
  01-08-2012

  Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

  NVR har udarbejdet publikationen for Ministeriet for Børn og Undervisning. Her formidles gode historier om hvordan RKV anvendes på arbejdspladser og af enkeltpersoner, og den fortæller historier om hvordan uddannelsesinstitutioner tilrettelægger arbejdet med RKV ordningen på en kvalitativ god måde.
  Læs mere og download udgivelsen her

 • research |Europa
  01-08-2012

  Educating for innovative societies

  In the framework of its “Innovation Strategy for Education and Training” project, the OECD Centre for Educational Research and Innovation hosted a conference on Educating for Innovative Societies on 26 April 2012 in Paris, at the Auditorium of the OECD Conference Centre.
  The objectives of the conference were to:

 • validering forskning |Norden
  25-07-2012

  Nordisk forskning och exempel på validering

  Publicerat 2012
  Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

 • distansutbildning kompetensutveckling |Europa
  24-07-2012

  Hvordan arrangere et webinar?

  Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • validering kvalitetssäkring |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

 • |Europa
  01-02-2012

  Lifelong Learning for All

  he 'Inclusion' network has produced a report on recommendations for a more inclusive and accessible Lifelong Learning Programme and new Education and Training Programme.

  A response to main findings and challenges The recommendations are the result of a review of all the documents produced by the 'Inclusion' network to date as well as an analysis of key external consultations on the LLP and wider EU strategy documents.

 • forskning |Norden
  12-01-2012

  Innovation (2012)

  Diversity, Super-Diversity & Transnational Entrepreneurship

 • |
  10-01-2012

  Conference on Validation - Programme - To implement a high quality validation process - a challenge!

  To implement a high quality validation process - a challenge!

 • forskning |Norden
  28-11-2011

  Folkbildningsforskning (2011-2012)

  Non-formal Adult Education in the Nordic countries

 • vuxnas lärande |Norden
  22-11-2011

  Kompetens för äldre

  Text: Bernharður Guðmundsson

 • |Norge
  17-11-2011

  Norge - System och lagstiftning

  Realkompetanse är all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etter- og videreutdanning, fritidsaktiviteter og annet.

 • Bertil Barsk, som är yrkeslärare i elteknik, övervakar när Henri Marttala från Finland kopplar in en motor.
  yrkesutbildning språk |Norden
  27-10-2011

  Elundervisning på många språk

  Klockan är kvart i nio och Bertil Barsk, som är yrkeslärare inom el, tar dagens första fikapaus tillsammans med sina tio kolleger.

 • forskning |Norden
  12-08-2011

  Norden skal inspireres udefra - Danmark 2009

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  12-08-2011

  Norge - Forskermiljø: “The research group for Workplace learning

  Forskermiljø: The research group for Workplace learning in the Knowledge Society (FALK)
  Se en kort beskrivelse af forskermiljøet FALK ved Faculty of Education, Oslo Universitet. Beskrivelsen indeholder referencer fra de sidste fem år.

 • forskning |
  12-08-2011

  Sverige - En aktuel oversigt over forskningsmiljøer i Sverige.

  En aktuel oversigt over forskningsmiljøer i Sverige.
  Se en oversigt med beskrivelser af aktuelle forskermiljøer inden for pædagogik og arbejdsliv i Sverige. Af Andreas Fejes.

 • forskning |
  12-08-2011

  Danmark - Forskermiljø: The Danish school of education (DPU)

  Forskermiljø: The Danish school of education (DPU)
  Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved The Danish school of education (DPU), Aarhus Universitet, København. Beskrivelsen indeholder referencer fra de sidste fem år. Af Steen Høyrup.

 • forskning |Norden
  12-08-2011

  Nordisk konferens 2009 - Varm dialog mellem forskere og praktikere styrkes

  Af Karen Brygmann

 • forskning |Norden
  12-08-2011

  Adult Education and Integration in the Nordic Countries (2010-2011)

  Adult education and integration is one of the most politically debated issues of contemporary society, not least in the Nordic countries, and it covers a broad range of challenges ranging from the innovative potentials of ...

 • forskning |Norden
  12-08-2011

  Vuxenpedagogik (2004-2009)

  Deltagere og aktiviteter i Forskernetværket

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2011

  Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

  Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.
  by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Norden
  24-07-2011

  Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

  Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

 • kortutbildade kompetensutveckling |Norden
  24-07-2011

  Den nordiske voksenlærer

  -En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

 • vuxnas lärande |Norden
  31-05-2011

  Nya steg och nytänkande behövs

  Text: Risto Laakkonen

 • vuxnas lärande kvalitetssäkring |Norden
  01-01-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

 • forskning |Norden
  12-08-2010

  Læring i arbejdslivet (2009-2010)

  Nordic Research in the field of Workplace learning/ working life learning
  Få en generel introduktion til ”Læring i arbejdslivet ”som begreb og forskningsfelt i Norden.

 • vejledning realkompetens |Norden
  25-07-2010

  E-værktøjer och realkompetencer

  av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010

 • vägledning realkompetens |Norden
  25-07-2010

  E-tools and validation

  by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

 • prior learning adult education |Norden
  25-07-2010

  Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries

  The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.

 • realkompetence voksenlæring |Norden
  25-07-2010

  Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ark)/validering i de nordiske lande

  NVLs ekspertnetværk vedrørende validering har fået som opgave at identificere fællesnordiske udfordringer på valideringsfeltet.

 • raunfærni nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  25-07-2010

  Áskoranir í raunfærnimati (ark) á norðurlöndum

  Sérfræðinganeti NVL um raunfærnimat hefur verið falið það verkefni að finna samnorrænar áskoranir er snúa að raunfærni.
  Þessi greinargerð byggir á skýrslum frá löndunum, rituðum vorið 2009.

 • kvalitetssikring voksnes læring |Norden
  25-07-2010

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Norden
  24-07-2010

  Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

  Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010

 • kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Interviews

  Motivationskonferansen 2010 - Interviews

 • Hafida Bouylud og Bjarne Wahlgren
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Længsel og behov - Paneldiskussion

  Spot længslen og formuler behovet. Så tæt på et slogan for motivation i voksenuddannelsen kom deltagerne i torsdagens paneldebat. Tre oplægsholdere og tre praktikere svarede spørgsmål, som deltagerne havde indtastet ved bordene i salen.

 • Søren Ehlers
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Når strategier møder virkeligheden - keynote 1

  Keynote 1 - Søren Ehlers og Gun-Britt Wärvik

 • Bjarne Wahlgren har arbejdet med spørgsmålet om barrierer og motivation i voksenuddannelsen siden 1975.
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Vi ved ingenting – og dog, - keynote 2

  Keynote 2 - Bjarne Wahlgren

 • Jyri Manninen
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Billeder kan forklare og motivere - keynote 3

  Keynote 3 - Jyri Manninen

 • Kjell Rubenson var et navn, som gik igen i mange præsentationer og debatindlæg. Gang på gang blev der refereret til hans arbejder. Så det var meget passende, at han som den sidste key-note taler gik på talerstolen fredag eftermiddag for at opsummere og perspektivere konferencens præsentationer og debatter.
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  Den nordiske model som benchmark - keynote 4

  Keynote 4 - Kjell Rubenson

 • Musikalsk vejledning fra lektor Klaus Glüsing
  kompetensutveckling |
  10-06-2010

  At skabe længsel efter det åbne hav

  Motivationskonferens 2010 - Sammenfatning

 • Christian Holm Donatzky
  kompetensutveckling |
  28-04-2010

  Alternativa aktiviteter

  Musikalisk reflektion - Historiske Byture - Rundvisninger i udstillingen "Det Aktive Univers"

 • kompetensutveckling |
  28-04-2010

  Paneldeltagare

  Paneldeltagere presentasjon

 • hållbar utveckling |Norden
  20-11-2009

  Folkeopplysningen bærer: Eksempler

  NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...

 • forskning |Norge
  01-08-2009

  Endringskynisme

  NORGE

 • norden.org
  validering baskunskaper |Norden
  25-07-2009

  Nordiske e-værktøjer til validering – et udsnit

  Denne rapport er den ene del af afrapporteringen af projektet: ”Nordiske e-værktøjer til Validering”. Projektet er udført af NVR – Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurderinger, Danmark, for Nordiskt expertnätverk för Validering, under NVL – Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande.

 • kompetensutveckling folkbildning |Norden
  25-07-2009

  Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

  Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...

 • vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  24-07-2009

  Active learning and ageing at work

  Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL, 2009 NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries”

 • forskning |Norden
  15-05-2009

  Nordisk konferens 2009 - Voksenuddannelse som svar på personlige udfordringer

  Af Karen Brygmann

 • forskning |Norden
  15-05-2009

  Nordisk konferens 2009 - Mere ansvar på egne skuldre

  Af Karen Brygmann

 • |Norden
  14-05-2009

  Irena Cernavska

  Irena Cernavska er fra Latvia. Hun ønsker å motivere og oppmuntre andre til å lære og skaffe seg ny kunnskap og forteller oss her hvorfor ...

 • forskning |Norden
  13-05-2009

  Nordisk konferens 2009 - Storbritannien skal hænge bedre sammen

  Af Karen Brygmann

 • hållbar utveckling |
  10-03-2009

  Verksamhetsplan 2011

  Verksamhetsplan 2011

 • |
  03-11-2008

  Lenker

  Lenker

 • Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International
  hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Unge vil engageres på egne præmisser

  Organisationer og myndigheder skal tænke alternativt, hvis de vil have succes med at involvere unge i arbejdet for bæredygtige løsninger. Gevinsten kan blandt andet blive større dynamik og ...

 • Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle
  hållbar utveckling |Danmark
  15-10-2008

  Svenskere vil oplyses om miljø

  Folkeoplysningen har en nøglerolle at spille i disse år. Den kan etablere den nye platform for dialog, som virksomheder, myndigheder og NGO’er efterspørger med henblik på et tæt samarbejde om at skabe en bæredygtig udvikling. Den opgave er Studiefrämjandet i Sverige optaget af at løse

 • forskning høyere utdanning |Norge
  01-08-2008

  Den usynlige student. voksne i fleksibel høyere utdanning.

  NORGE

 • validering utbildningspolitik |Norden
  25-07-2008

  Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

  Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008

 • kvalitetssäkring hållbar utveckling |Norden
  25-07-2008

  Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

  For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • vägledning |island
  02-10-2007

  European Lifelong Guidance Policy Network

  ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

 • |Norden
  30-08-2007

  Vuxenpedagogik

  NVL’s arbejde med voksenpædagog har til formål at fremme kvalitet i det voksenpædagogiske område gennem fokus på konkrete behov, innovation og nytænkning bl.a. indenfor områderne kompetenceudvikling af voksenlærere, udvikling af strukturer for efter- og videreuddannelse og tværsektorielle samarbejder.

 • norden.org
  yrkesutbildning kompetensutveckling |Norden
  24-07-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

  Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • forskning |
  25-05-2007

  Når forskerne tager ordet - Sverige 2007

  Fra selve læringens kerne over globaliseringens udfordringer til folkeoplysningen som en motor for udvikling af det formelle uddannelsessystem. Det var blot enkelte af indfaldsvinklerne, da mere end 100 forskere fra fire forskellige verdensdele for nylig mødtes til den anden nordiske konference om voksenuddannelse.

 • NVL stod for allsang før middagen og noen stillte opp i nasjonaldrakter
  kompetensutveckling |Norden
  30-08-2006

  Tenketankens midtermseminarium

  Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande.