Author: Johanni LarjankoPexels.com
Finland
22-03-2018

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

https://koski.opintopolku.fi/koski/
Finland
23-02-2018

Miðlægur gagnagrunnur fyrir próf

Frá og með janúar er nýr miðlægur gagnagrunnur fyrir próf og námsárangur.

Finland
23-02-2018

Atvinnulífið breytist – ert þú klár?

Árið 2017 voru umræður í fleiri vinnuhópum um hvernig Finnar eiga að takast á við breytingarnar sem verða í kjölfar hnattvæðingar og tölvuvæðingar.

https://koski.opintopolku.fi/koski/
Finland
23-02-2018

Kansallinen opintosuoritusrekisteri

Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi kansallinen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri.

Finland
23-02-2018

Työelämä muuttuu – oletko valmis?

Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

Koski: https://koski.opintopolku.fi/koski/
Finland
23-02-2018

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Finland
16-02-2018

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Norden
12-02-2018

Webinar: Distance learning in rural areas

- Is there life after the end of educational projects?
5.3.2018 13.00 CET

Finland
30-01-2018

Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

Finland
29-01-2018

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

Danmark
23-01-2018

LEK: Improve your writing skills

One day workshop in Copenhagen to improve your writing skills.

Norden
20-12-2017

NVL flyttar till Århus

Nu blåser nya vindar i NVL.

Norden
04-12-2017

Onnistunut pohjoismainen kotouttamiskonferenssi

Joukko pohjoismaalaisia kokoontui Norjan Bergeniin keskustelemaan kotouttamisesta ja osallistamisesta kahden tiivistahtisen konferenssipäivän ajaksi.

04-12-2017

Velheppnuð áhersla á aðlögun

Þátttakendur hvaðanæva af Norðurlöndum hópuðust til Bergen til þess að fjalla um aðlögun og sjálfbærni í tvo viðburðaríka daga.

01-12-2017

Podcast: Vem avgör när DU är inkluderad?

Ett samtal från #Voksin17 i Bergen kring inklusion, toppen av isberget, To-Do och att komma in i samhället.

Norden
24-11-2017

Folkbildning som inkluderar

En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

Norden
22-11-2017

Lyckad nordisk satsning på integration

Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

Kunnskapsminister Henrik Asheim og Kompetanse Norges direktør Gina Lund
Norge
09-11-2017

E-veiledning skal styrke karrierearbeidet

Med en ny e-veiledningstjeneste skal vi utvikle et helhetlig karriereveiledningstilbud, sier kunnskapsministeren.