Author: Clara HenriksdotterTimo Halttunen ingår i den nordiska forskargrupp som har synat valideringens kvalitet i sömmarna.
Norden
31-05-2017

Nordisk valideringsmodell står högt i kurs

Den nordiska synen på validering väckte stort intresse på den europeiska biennalen #VPL2017 i Århus i slutet av april.

Carola Bryggman, som sammanställt rapporten om samordning av vägledning, säger att vägledning handlar om en kontinuerlig process.
Norden
09-05-2017

Ingen ska lämnas utanför karriärplaneringen

Samordning av vägledning är nyckelordet då det gäller att ge alla medborgare lika möjligheter att planera sin utbildning och arbetskarriär. Vägledningen ska vara livslång och på så sätt stöda och främja livslångt lärande

Toni Kosonen.
Finland
19-12-2016

Arbetarklassmän i nytt ljus

Arbetarklassmän har små möjligheter att påverka utbildningen.

Fågelboet som en metafor för bildning.
Finland
05-12-2016

Forskning ska vara en kamp för rättvisa

En bättre kontakt mellan forskare och den konkreta verkligheten efterlyser Juha Suoranta som är professor i vuxenpedagogik vid Tammerfors universitet.

Professor Jyri Manninen.
Finland
10-10-2016

Fri bildning lönar sig – även mätt i pengar

Månadens nordiska profil är professor Jyri Manninen från Finland.

Guo Chen och Carola Nyman lär sig om varandras kulturer.
Finland
20-06-2016

FIKA - integration över en kopp kaffe – eller te

Ivrigt diskuterande kommer de två kvinnorna gående längs Mannerheimvägen, Helsingfors huvudgata. Den ena är kort med svart hår, den andra ljus och lite längre. Deras sätt att umgås tyder på att de har känt varandra länge.

Hos Nina Söderlund på Ramsö i den finländska skärgården firas syttende mai varje år.
Finland
06-06-2016

Skandinavisk språkgemenskap helt unik

Det var svin som sådde det första nordiska fröet hos finlandssvenska Nina Söderlund.

Mobiliteten bland lärare och studerande är en av grundstenarna för nordiskt samarbete, säger Ulla-Jill Karlsson på undervisnings- och kulturministeriet.
Finland
08-02-2016

Intensivare samarbete motverkar stängda gränser

Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

Finland
01-02-2016

Livslång vägledning förenar Europa

Det är ingen slump att begreppet livslång vägledning har lyfts upp på agendan i ett stort antal europeiska länder under de senaste åren.

Flyktingkoordinator Sini-Tuulia Numminen efterlyser antropologer i integrationsarbetet.
Finland
22-01-2016

Öppen attityd krävs i arbetet med asylsökande

Vi kan inte traska på i gamla spår när vi tar emot asylsökande och invandrare. Det säger två erfarna kvinnor, Kia Lundqvist och Sini-Tuula Numminen, som på var sitt håll jobbat länge med integration och har lång konkret erfarenhet av att arbeta på flyktingmottagningar.

Finland
07-12-2015

Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

Anssi Tuulenmäki efterlyser udda idéer och snabbare inlärning.
Finland
14-10-2015

Kortare steg mellan tanke och handling 

Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

Lyckade gymnasiestudier gav Gerd Jäntti gnistan att studera vidare i mogen ålder.
Finland
25-05-2015

Femtioplussare fick både examen och jobb

Inspirerande lärare och goda studieresultat i vuxengymnasiet gav Gerd Jäntti gnistan att som 47-åring börja studera till sjukskötare. Hur gick det sen?

Eric Rousselle.
Finland
18-05-2015

Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

Finland
25-02-2015

Dövas ställning i vågskålen

Det var först i början av 1980-talet som man i Finland började erkänna döva personers rätt till ett eget språk och en egen identitet.

Professor emeritus Kari Uusikylä tror på den fria bildningen.
Finland
19-01-2015

Att mäta och jämföra resultat tar död på kreativiteten

Känd kreativitetsforskare efterlyser långsammare tempo.

19-12-2014

teat

tesst

Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i  skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
Finland
18-11-2014

Samarbete gynnar unga i riskzonen

Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.