Author: Tinne GeigerOveralt i Norden satses mange penge på meget forskellige projekter, med henblik på at fremme inklusion, integration og læring. Alligevel er der stadig mange åbne spørgsmål, uløste udfordringer og både gode og dårlige resultater af projekter. Nordiskt dialogseminarium 2016.
Danmark
06-03-2017

Hvad betyder sprog for inklusion?

Det korte svar, er at sproget er afgørende for inklusion. Sprog som italesættelse og som et redskab, der kan åbne eller lukke døre til arbejdsmarkedet, til deltagelse, og til fællesskab.

Norden
06-02-2017

Uddannelse i bæredygtig udvikling

Gode eksempler inspirerer med konkrete redskaber og nye synsvinkler i nordisk uddannelse i bæredygtig udvikling.

Danmark
03-11-2016

Nyskabende beskæftigelsesindsats styrker innovationen

Tværfaglighed, medansvar og mulighed for at bringe egne erfaringer og kompetencer i spil, er nogle af nøglerne til at få akademikere i arbejde og på samme tid øge innovationen.

Danmark
01-08-2016

Aftenskoler kan hjælpe psykisk sårbare

Aftenskolerne kan spille en vigtig rolle for psykisk sårbare og være med til at styrke den mentale sundhed og trivsel.

Margrethe Vogt Thuesen er socialchef på Samsø.
30-05-2016

Flygtninge bidrager til positiv udvikling på Samsø

De 244 flygtninge, der bor på Samsøs asylcenter, er mere end velkomne. Flygtningene bidrager positivt til øsamfundets arbejdspladser, økonomi og lokale institutioner – men det handler først og fremmest om mennesker, understreger socialchef Margrethe Vogt Thuesen.

Danmark
11-04-2016

En insisterende ildsjæl giver Bornholm stemme

I 2010 blev Winni Grosbøll socialdemokratisk borgmester i Bornholms Kommune. Hun er i årene siden blevet kendt som ”Bornholms stemme” takket være sit store fokus på at styrke opfattelsen af øen; en af hendes meget synlige bedrifter er etableringen af Folkemødet på Bornholm.

Randi Jensen
Norden
11-01-2016

Folkeoplysning – kompetencer og validering

En arbejdsgruppe under NVL har siden 2013 undersøgt, hvilke kompetencer, nonformel voksenuddannelse særligt kan understøtte og hvordan disse kompetencer kan valideres.

Bertil berättar om ekologisk odling i ett socialt företag.
Norden
28-09-2015

Udvikling af ø-samfund via bæredygtig turisme?

Et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har siden 2012 arbejdet med ø-samarbejde i Østersøen.

Norden
14-04-2015

Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder

Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

Danmark
30-01-2015

Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.

Danmark
30-01-2015

Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

Danmark
29-01-2015

Hagkvæmt að búa í hverfum innflytjenda

​Lektor í hagfræði við Árósarháskóla, Anna Piil Damm, hefur rannsakað hve hve margir flóttamenn, sem komu til Danmerkur frá löndum sem ekki teljast til Vesturlanda á árunum 1986 til 1998, hafa fengið vinnu í Danmörku.

Danmark
29-01-2015

Þátttaka í klösum og netum felur í sér samstarf sem leiðir til virðisauka og nýskapandi lausna

Stjórn rannsókna og nýsköpunar hefur framkvæmt greiningu sem leiðir í ljós að klasar og net eiga ríkan þátt í nýsköpun og færniþróun innan fyrirtækja.

Danmark
29-01-2015

Indvandrerghettoer kan gavne integrationen

Lektor i økonomi ved Aarhus Universitet, Anna Piil Damm, har undersøgt hvor mange flygtninge fra ikke-vestlige lande, der kom til Danmark mellem 1986 og 1998, der har fundet arbejde i landet.

Danmark
29-01-2015

Deltagelse i klynger og netværk ger værdiskabelse og innovative løsninger

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse der viser, at klynger og netværk bidrager markant til virksomheders innovation og kompetenceudvikling.

Danmark
22-12-2014

National vision for folkeoplysningen

I slutningen af november 2014 offentliggjorde kulturminister Marianne Jelved en vision for folkeoplysningen.

Rie Thomsen föreläser
Danmark
18-12-2014

Vejledning og undervisning i fængsler skal give mening både i og uden for fængslet

Fængselskonteksten kan ifølge Charlotte Mathiassen virke både begrænsende og befordrende for vejledning og uddannelse.

Danmark
01-12-2014

Debatkaravanen vil oplyse danskerne om udviklingsbistand

65 % af danskerne synes, det er en god idé at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande.