Search

Author: Helena Flöjt-JosefssonÅland
23-01-2017

Prisbelönt krögarpar tror på hållbart och närproducerat mathantverk

Krögarparet Christian Ekström och Johanna Dahlgren har prisats flera år i rad för hur de aktivt tänker på miljö och hållbarhet i sitt arbetet med att lyfta fram och förädla närproducerade råvaror.

Grupparbete under to-do seminarium för integration på Åland.
Åland
22-11-2016

To-do seminarium aktiverar

”Tack! Det här är första gången som jag känner att jag är med i samhället” var ord som en inflyttad använde för att tacka Cecilia Stenman direkt efter seminariet.

Åland
26-09-2016

En hållbar vägledning

Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Monika Sundqvist
Åland
04-04-2016

Styrelsebeslut för valideringen framåt

På Åland har vägen till validering av kunskaper på såväl gymnasial- som högskolenivå tidigare varit otillgänglig för personer som inte varit inskrivna vid skolorna. Men nu berättar utbildningsplanerare Monika Sundqvist att det vid Ålands gymnasiums senaste styrelsemöte fattades ett beslut som luckrar upp detta på gymnasienivå.

Åland
08-01-2016

Volontärer lär tiggare svenska

Arash Ghasemi, vd för det åländska läxhjälpföretaget Study fuel, har tillsammans med andra frivilliga startat en kurs i svenska. Genom att lära ut grundläggande svenska gratis vill Arash hjälpa människor som annars lätt hamnar utanför systemet.

Åland
26-08-2015

Drömmen blev sann

Att studera som vuxen är inte alltid ett självklart steg att ta. Trots att viljan finns kan det vara mycket som gör att pusslet blir problematiskt. Ann Eriksson tog steget och började studera vid Högskolan på Åland, men efter första året kom livet emot och studieuppehållet blev ett faktum.

Åland
09-02-2015

Tankar i grått

Utanför fönstret piskar regnet, den snö som bidrog med lite ljus smälter undan och isen som gjort vägarna hala till och från, är än en gång på väg bort.

Möte med ö-nätverket på Åland 2014
Åland
03-11-2014

Ö-samarbete river murar och bygger broar

För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

Dick Gustavsson
Åland
04-09-2014

Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

Det finns utvecklingspotential för vägledningsarbetet för inflyttade på Åland, anser vikarierande integrationssamordnaren Johanna Fogelström.
Åland
04-03-2014

Vägledning och validering ska öppna dörrar

Frågor kring validering och vägledning stöts och blöts runtom på Åland idag. Hur det verkligen kommer att bli i samband med att lagstiftningen kring validering uppdaterats och implementerats är lite för tidigt att säga ännu. - Men, visst är det viktiga frågor för Åland, menar vikarierande integrationssamordnare Johanna Fogelström.

Elisabeth Storfors
Åland
30-12-2013

Valideringsstrukturerna ljusnar

Vid utbildningsavdelningen på Ålands landskapsregering summerar byråchefen Elisabeth Storfors det åländska valideringsprojektet. Projektet avslutades i april 2013 efter två förlängningsperioder och en omfattande gymnasiereform. Under projektet byttes ledare några gånger och vissa tider stod det helt utan. Hur ser resultaten och förväntningarna kring validering ut idag?

Närvårdarutbildningen erbjuds för första gången som en yrkesutbildning för inflyttade. Maria de Oliveira Salin, Seedy Fofana och Raja Benjlil berättar om utbildningen (Raja saknas på fotot).
Åland
17-10-2013

Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?

Några kursdeltagare på Nåtö naturstig. Från vänster Daiga Tamms, Natalia Erofeeva, Riitta-Lea Värelä, Lena Moskalets, Svetlana Lankovska och Estera Jurgutytë.
Åland
27-05-2013

Integration ger näring åt turismen

Konkurrensen om turisterna ökar. Vikten av att erbjuda god service åt besökarna ligger bakom ett spännande trepartssamarbete och en nysatsning på integrationsutbildningen ”Guidekurs för inflyttade”. Utbildningen har skapats efter turistbranschens och näringslivets behov av språkkunniga auktoriserade Ålandsguider med nätverk i andra länder.

Åland
17-01-2013

Teknik för bättre omsorg

Tänk dig en interaktiv ”tv-kanal” med program, kurser och utbildningar där du hemifrån inte bara diskuterar ansikte-mot-ansikte med de som som är i sändning, utan också med övriga deltagare. Kanske låter det som en science fiction version på studiecirklar, men det finns redan idag och målgruppen är äldre människor.

Åland
03-12-2012

Stolt över den fria bildningen

Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn bjöds in till ABF-Ålands 30-års jubileum i november 2012 för att berätta om den åländska regeringens politik kring folkbildningsfrågor och bildningsförbund. Kvällen bjöd också på information kring hur ABF:s verksamhet ser ut runtom i Norden och på diskussioner kring behovet av bildningsförbund.

Åland
30-11-2012

Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

Efter årsskiftet ska valideringsprojektet implementeras i Ålands gymnasiums ordinarie verksamhet. De senaste årens gymnasireform har fört med sig att vuxenutbildningsenheten under en längre tid fått kämpa ..

Åland
22-08-2012

Ett åländskt valideringssystem under utveckling

Projektet ”Validering på Åland” når sitt slut i december 2012. Peter Strandvik från Utbildnings- och kulturavdelning vid Ålands landskapsregering tog över valideringsprojektet, ..

Sverige
16-11-2011

Mångfald i regnbågens alla färger

Kulturell mångfald handlar om så mycket mer än etnicitet, menar Regnbågsfyrens ordförande Lina Antman. Hon berättar att det inte är utan anledning som regnbågen är en viktig symbol inom HBT-rörelsen.