Danske voksne uddanner sig

 

 
27-01-2011

Det viser resultater i statistikopgørelsen ”Mål for voksen- og efteruddannelserne – aktivitet og effekt” fra Undervisningsministeriet. Opgørelsen viser bl.a., at et stigende antal voksne ml.25 og 64 år i Danmark har deltaget i uddannelsesaktiviteter fra 2004-2009. Samtidig er deltagerbetaling i samme periode steget, mest på de videregående uddannelser. Af besvarelser fremgå, at flere har deltaget i individuel kompetenceafklaring / vurdering, at uddannelse giver bedre muligheder for at skifte job, og at de mest markante barrierer er arbejdspres, at arbejdsgiveren ikke synes der er brug for uddannelse, og at der ikke findes egnede kurser.

Læs statistikopgørelsen: Uvm.dk