Demokratikonferens 2006

13-12-2006

Nordisk demokratikonferens


Folkbildning Norden – det nordiska samrådnätverket för vuxnas icke-formella lärande är initiativtagare och arrangörer för konferensen i samarbete med NVL och DEMOS processen, som är en nätverksbaserad och forskningsförankrad process och tänketank. Mer om det:
Demos

Demokratikonferensen skapade rum för debatt och erfarenhetsutbyte kring ett proaktivt medborgarskap, samt lämnade underlag med fokus på aktivt medborgarskap till Nordiska Ministerrådets nya strategiplan för utbildning och forskning och till UNESCO-konferensen 2009 om livslångt lärande.

Vad kan folkbildningen bidra med?

Den nordiska Demokratikonferensen – Demokratins dimensioner, bildningens betydelse
- gemensamma uttalanden till Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet 061201:
pdf


KONFERENCEAVIS
pdf


PRESENTATIONER OCH RAPPORTER

Välkomsthälsning

Per Unckel, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet: pdf

Demokratins dimensioner

Jill Loga, forskare vid Rokkansenteret och utifrån Verdikommisjonen knuten till den norska makt- och demokratiutredningen: pdf

Medborgarstudier

Seppo Niemelä, programdirektör för Finlands regerings Politikprogram för medborgarinflytande: pdf

Temacafé med utställning

under ledning av Peter Wiborn, verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Introduktion till cafémetod:

Summering av temacaféet och utställningen

Peter Wiborn, verksamhetsutvecklare och Åke Gustavsson, ordförande i Folkbildningsförbundet

Folkbildningens bidrag till demokratin ur ett globalt perspektiv

Naser Khaders, folketingsledamot och ordförande i Dansk Folkeoplysnings Samråd, presentation: pdf

EU-perspektiv på aktivt medborgarskap

Lena Ag, politisk rådgivare åt Margot Wallström, EU-kommissionen: pdf

Medborgardialog - politiker och folkbildare i samtal

3 min 58 sek, wmf-format

BILDPRESENTATION

Bildpresentation från konferencen

OBS! Filstorlek 7,65 Mb: pdf


INTERVJUER

Demokratins dimensioner - bildningens betydelse

Eva Arvidsson, ABF Stockholms län
9 min 34 sek, wmv-format

Leon Haugsbø, leder, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag:
3 min 58 sek, wmv-format

Ove Korsgaard, Institutleder, lektor, dr.pæd, Danmarks Pædagogiske Universitet:
7 min 16 sek, wmv-format

Jorma Turunen, generalsekreterare för Arbetarnas Bildningsförbund, Finland:
3 min 07 sek, wmv-format


PROGRAM

Program för konferensen

pdf


Demokratins dimensioner, utställning från Temacaféer. Foto: Tor Erik Skaar
Demokratins dimensioner, utställning från Temacaféer. Foto: Tor Erik Skaar
Interna länkar
Konferenceavis

Presentationer och rapporter

Bildpresentationer

Intervjuer

Program


Välkomsthälsningen framfördes av Per Unckel, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet. Foto: Tor Erik Skaar
Välkomsthälsningen framfördes av Per Unckel, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet. Foto: Tor Erik Skaar


Riksdagsledamot Lena Hallengren, tidigare Sveriges minister för vuxnas lärande, talade om bildningens betydelse. Foto: Tor Erik Skaar
Riksdagsledamot Lena Hallengren, tidigare Sveriges minister för vuxnas lärande, talade om bildningens betydelse. Foto: Tor Erik Skaar