Dialog 2017 - Inklusion och integration

Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

Intragtion av nyanlända är ett gemensamt tema i hela Norden. Detta temanummer av Dialog samlar erfarenheter, ger exempel på projekt, presenterar aktuella trender och söker efter nordiska dimensioner i arbetet med integration och inklusion.

Läs Dialog 2017