Fra “Adult Learners Week” i London til en “Læringslørdag” i Ålborg

 

 
23-09-2010

Inspirationen til det lokale initiativ kommer fra Dansk folkeoplysnings samråds studiebesøg til England hvor Adult Learners Week i London blev omtalt. Læringslørdagen er et godt eksempel på, hvordan inspiration fra en kontekst kan omsættes i en anden. Hermed er denne inspiration givet videre.

Læs program mv. på: Dfs.dk