Frafaldet på erhvervsskolerne er steget til 48% viser nye tal

 

Til sammenligning ligger frafaldet på de gymnasiale uddannelser konstant på omkring 13 procent. Af de elever, der falder fra i overgangen mellem grund- og hovedforløbet, er tre ud af fire ikke i gang med en uddannelse. Færre end hver tiende er startet på et nyt grundforløb, mens endnu færre er i gang med enten en gymnasial uddannelse, går på produktionsskole eller har påbegyndt en kort videregående uddannelse.

 

26-09-2013
26-09-2013

Regeringen arbejder pt med en reform af erhvervsuddannelserne der kommer i løbet af efteråret.

Læs aktuelle nøgletal i rapport: Statweb.uni-c.dk 
Og mere på Uvm.dk
Maria Marquard
 E-post: marq(ät)dpu.dk