God opstart for de nye Voksen og Efter Uddannelses - VEU centre

 

 
10-12-2010

Institutionen hvor VEU-centeret er forankret, har desuden en særlig koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og behov for undersøgelser inden for området. Med oprettelse af VEU centre lægges op til forpligtende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, der kan udfordre en tradition hvor arbejdes primært med afsæt i egen institution. Dansk Evalueringsinstitut har netop gennemført en midtvejsevaluering af processen, og resultaterne peger på en overvejende god opstart, hvor udfordringer dog stadig diskuteres.

Læs mere: Uvm.dk
og på Eva.dk
Download rapport: Eva.dk