Keskustelukaravaani valistaa tanskalaisia kehitysavusta

 

 

65 % tanskalaisista on sitä mieltä, että maailman köyhimmissä maissa asuvia ihmisiä tulee auttaa. Samaan aikaan 70 % kokee tietävänsä liian vähän siitä, mitä kehitysapurahoilla tehdään. Tästä syystä Tanskan työväenopistojen kattojärjestö AOF ja kansalaisjärjestö FIC kehittivät Keskustelukaravaanin, joka toteutetaan yhdessä Tanskan yleisradioyhtiön kanssa ja ulkoministeriön alaisen kehitysyhteistyöviraston tuella.

Kaupungista toiseen liikkuva Keskustelukaravaani käy kaikkiaan kymmenessä kaupungissa syksyn ja talven 2014 aikana. Tarkoituksena on luoda keskustelua ja antaa tanskalaisille lisää tietoa siitä, mihin kehitysapurahoja käytetään. Karavaanitapaamisissa poliitikot, elinkeinoelämän edustajat, kehitysyhteistyöjärjestöt ja kansalaiset keskustelevat kehitykseen ja hätäapuun liittyvistä asioista. Keskusteluissa etsitään vastausta muun muassa näihin kysymyksiin: Onko maailman köyhimpien auttamisesta hyötyä? Tekeekö meidän apumme heistä vähemmän köyhiä ja kykenevämpiä auttamaan itseään? Miten voimme olla varmoja siitä, että tuki tavoittaa kaikkein hädänalaisimmat? Voisiko kehitysapurahoilla saada aikaan enemmän kehitystä, jos ne käytettäisiin toisin?   

AOF:n uutinen karavaanista (tanskaksi) 

Karavaanin Facebook-sivu