Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Syftet med rapporten er at uppfordra till utformningen av en nationell kompetensstrategi och kompetenspolitik i länderna, som kännetecknas av helhetssyn och samverkan mellan relevanta politikområden och som möjliggör ett kraftfullt system för kompetensförsörjning i arbetslivet. Det handlar om att hitta rätt balans mellan marknadskrafter och myndighetsstyrning, mellan arbetslivets dynamik och utbildningsinstitutioners kapacitet och traditioner och mellan arbetslivets kompetensbehov och individers fria utveckling av talanger.

Nätverket presenterar rapporten på en turné i alla nordiska länder, Stockholm den 9. november, Finland Jakobstad 22. november, Helsinki 10. November og København 7. desember.

Efter sommaren gå turen vidare till Danmark, København, Sverige, Stockholm och Finland, Helsingfors. Följ med här.