Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv sett från svenskt perspektiv
30-06-2017
Start: 28. september 2017 13:00:00
End:   28. september 2017 16:30:00

NVL i samarbete med Skärteknikcentrum og Skolverket inviterar till et seminarium om 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.
 Se rapporten här

       

 

Program:

13.00
13.15

14.15
14.45
15.15

16.30
 
Välkommen
Ingegerd Green SKTC, och Tormod Skjerve, Virke i Norge presenterar rapporten
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.
Hvilka rekommendationer er mest relevanta for arbetslivet i Sverige representanter från svenskt arbetsliv
Fika
Rundabord diskussion om resultaten og rekommendationerna i rapporten
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv sett från svenskt perspektiv
Avslutning
 
Närmare information hos Islands NVL koordinator Sigrún Kristín Magnúsdóttir, sigrunkri@frae.is

Mer information om nätverket: http://nvl.org/natverk/arbetslivskompetens 

Inbjudan (345,98 KB)

REGISTRERING - nedan (Klicka på flaggan om formen inte visas):