Kuntien tuki vapaalle sivistystyölle kutistuu edelleen

 

 

Tanskan kansansivistysalan kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd (DFS) kertoo tuoreessa muistiossaan, että kuntien kansansivistystyöhön myöntämä tuki on vähentynyt 47,7 % vuodesta 2002.

Tanskan vapaata sivistystyötä koskeva laki määrää, että kunnat voivat rahoittaa vapaan sivistystyön palkkamenoista enintään kolmasosan, mutta ei määrittele vähimmäismäärää. Nykykehityksen valossa DFS:n johtaja Per Paludan Hansen ehdottaa lakia muutettavaksi siten, että parlamentti määrittäisi kuntien tukiosuudelle alarajan.

DFS:n muistion mukaan kuntien välillä on myös suuria eroja asukasta kohden lasketuissa tukimäärissä. Eniten tukea myöntää Roskilde, jossa tuki on143 kruunua asukasta kohden, ja vähiten Læsø, jossa tuki on vain 13 kruunua / asukas. Syrjäisemmissä kunnissa tukimäärä on keskimäärin 26 kruunua asukasta kohden, mikä on huomattavasti vähemmän kuin muiden kuntien keskiarvo 53 kruunua.

DFS:n uutinen aiheesta (tanskaksi) 

DFS:n muistio Tanskan kansalaisopistojen tilanteesta (tanskaksi)