Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forums 2017

Velkommen til Voksenpædagogisk Forums Konference 2017
Lars Kruse, AU Kommunikation

 

Albert Einarsson Albert Einarsson

28-03-2017
Start: 9. maj 2017 09:30:00
End:   9. maj 2017 16:00:00

På konferencen rejses spørgsmål som:

·         Hvorfor er praksis lige nu et centralt tema i læringsdiskussionen?
·         Har praksis et andet pædagogisk potentiale end fx traditionel skoleundervisning?
·         Hvordan fremmer man læring i praksis både på private og offentlige arbejdspladser? 
·         Hvad kan data om praksis egentligt lære os om praksis?

 

 

 

Konferencen vil gå i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

Voksenpædagogisk Forums Konference 2017
Tirsdag d. 9. maj 2017 UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M. 
 

Keynotes
Peter Busch-Jensen (RUC). ”Praksis og praksislæring”
Maja Plum (KU) ”Dagligdagens data” hvad gør det ved praksis?

På konferencen vil der være paneldebat med deltagere fra arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner
samt mulighed for deltagelse i målrettede workshops.

Pris DKK 550,00 kr. ex moms (inkl. moms: DKK 687,50)

UCL_Campus_danmark.png