Lær på livet løs

 

 
30-10-2007
TV-serien er et samarbejde mellem DR og Undervisningsministeriet. Den giver en bred introduktion til livslang læring. Blandt emnerne er:
• Kan man få en uddannelse, uden at blive undervist?
• Motivation til læse-skrive svage
• Kompetence-vurdering
• Unge og frafald på ungdomsuddannelserne
• Kompetence-vurdering
Programmerne kan downloades på www.dr.dk/Undervisning/laer/forside.htm