Nordplus Nabo 2007

 

 
23-03-2007
Programmidlene i 2007 deles derfor i 2 deler:
-Støtte til tradisjonelle Nordplus Nabo aktiviteter og til avslutning av disse. Dette gjelder for både nye og eksisterende nordisk-baltiske prosjekter/nettverk.
-Støtte til nordisk-baltiske samarbeidsaktiviteter som vil forberede baltisk deltakelse i Nordplus Rammeprogram 2008-2011. Dette kan være nordisk-baltiske aktiviteter og prosjekter som involverer myndigheter og programadministratorer innenfor utdanningssektoren, med formål å organisere og legge til rette for Nordplus Rammeprogram.
Budsjettet for Nordplus Nabo i 2007 vil være på ca. NOK 4,1 millioner. SIU vil være nordisk hovedadministrator for Nordplus Nabo i 2007.
Søknadsfrist Nordplus Nabo 15 april 2007
Mer info: www.siu.no/no/programoversikt/nordplus/nordplus_nabo