Ny undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns fængsler

 

 
28-06-2010
For at sætte kriminalpræventivt og socialpædagogisk ind i forhold til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der begår kriminalitet, må man kende deres baggrund, selv- og gruppeopfattelser, ressourcer og tanker om fremtiden. Denne rapport/bog søger at afdække et sådan helhedsbillede, bl.a. ved at inddrage de unges livshistorier, og konkluderer, at relationsaspektet i de unges liv – manglende positive relationer til voksne og oplevelser af social eksklusion – ofte har været en afgørende risikofaktor i forhold til deres kriminelle løbebane.
Der foreslås på grundlag heraf en række modeller for indsatser i forhold til de unge i og udenfor fængslet. Rapporten indeholder desuden en analyse af religionens betydning for de unge og af spørgsmålet om religiøs-politisk radikalisering.