På gång

 

 

Alla tre öarna har analyserat resultaten från to-do seminarier i samarbete med forskare från NVL:s nätverk för entreprenöriellt lärande och innovation. Resultaten skall presenteras och diskuteras under 2017 inom ramarna för ett nytt NMR initiativ ”Lärande för arbetslivet och aktivt deltagande i samhället”, ett projekt som skall samla, analysera och synliggöra metoder och lärande exempel för etablering av nyanlända i Norden.