Regeringen har indgået aftale om rød finanslov med SF og Enhedslisten

 

 

Regeringen indgik den 13. november 2014 aftale med SF og Enhedslisten om næste års finanslov. Finansloven blev døbt 'Fællesskabets finanslov' af finansminister Bjarne Corydon og har fokus på at styrke en række velfærdsområder med initiativer inden for grøn omstilling & klima, velfærd, tryggere arbejdsmarked, samt asyl og udviklingsområdet.

Med aftalen bliver den gensidige forsørgerpligt, som trådte i kraft 1. januar 2014, ophævet og der indføres en ny kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge. Arbejdsmarkedsområdet omfatter endvidere en styrket indsats mod social dumping.

Der bliver i alt afsat 6,5 milliarder kr. til at løfte sundhedsområdet, særligt inden for behandling af kræft, tidlgiere opdagelse af kroniske sygdomme og indsats mod overbelægning.

1 milliard kr. er afsat til at sikre mere pædagogisk personale i daginstitutioner og der indføres et såkaldt klippekort til hjemmehjælp, således at de ældre selv kan være med til at bestemme, hvad klippene skal bruges til.

Læs finanslovsaftalen på Finansministeriets hjemmeside