Search

Articles for tag 201712-03-2018

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Norden
06-02-2018

Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Norden
23-01-2018

Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

Norden
27-12-2017

Silent learners - a guide

We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

Norden
11-12-2017

Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

Dagfinn Høybråten
Norden
13-11-2017

TILLIT – det nordiske gullet

– Hovedpoenget er ganske enkelt at våre relativt små land står sterkere sammen enn vi gjør alene.

Norden
10-11-2017

To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

Norden
10-11-2017

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
av själva utvecklingsarbetet.”

Island
08-11-2017

Mat á raunfærni og gildi færninnar

Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

Norden
02-11-2017

Dialog 2017 - Inklusion och integration

Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

Norge
25-10-2017

Studiebesøk C - Kompetansepluss

Folkeuniversitetet Vestlandet sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring

Danmark
23-10-2017

Seminardag - Danmark - invitasjon

Til danske medlemmer i NVL netværk og NVL arbejde

Norden
18-10-2017

Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

Norge
14-10-2017

Tøffe krav til lederskap – kompetanseutvikling er svaret

Ledere ved skoler og voksenopplæringssentre trenger stadig mer kompetanse for å drive og utvikle voksenopplæringstilbud.

Projektet Broens ledningsgrupp från Sverige, Danmark och Norge.
Sverige
12-10-2017

En bro mellan eleverna

”Jag hade önskat att vi kunde fortsätta med detta”, säger en lärare om Nordplus-projektet Broen, som finansierade utbildningar där mer erfarna elever blev mentorer för mindre erfarna.

Norden
09-10-2017

Studiebesøk B - Norskprøven for innvandrere

Deltakerne vil får kunnskap om norskprøven for innvandrere

09-10-2017

Studiebesøk A - "Ordntli' arbeid".

Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO.

Open Badges presenteras på Internetdagarna 2016.
Norden
06-10-2017

Open Badges - nyckeln till lärarfortbildning?

En ny metod för att synliggöra kunskaper och kompetenser blir allt populärare. Hittills har Open Badges mest använts för att motivera kursdeltagare, men ett Nordplus-projekt bygger nu ramen för lärarfortbildningar.