Search

Articles for tag framNorden
06-02-2018

Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Norden
02-11-2017

Dialog 2017 - Inklusion och integration

Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

Norden
05-10-2017

Dialog Special - Vad ska vuxenläraren kunna?

Kompetenceudvikling af voksenlærere - nordisk samarbejde.

Norden
07-09-2017

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

Norden
29-05-2017

Infografik

Hur många använder NVL och hur länge är de på våra sidor?

Norden
08-05-2017

Infografik

NVL skapar kunskapsunderlag.

27-04-2017

Infografik

Så många är ni som använder NVLs informationstjänster.

Norden
11-04-2017

Infografik

Allt detta gör NVL.

Dagen innehöll också workshops, där vi diskuterade hur vi skall gå vidare.
Norden
12-07-2016

Hål i den nordiska basen försvagar

Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

Norden
21-06-2016

Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

​Maroun Aoun.
Sverige
21-11-2014

Fler idéer föds i blandad miljö

Utan alla invandrade företagare skulle det nordiska samhället inte fungera.

Norden
24-07-2011

Den nordiske voksenlærer

-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

Norden
24-07-2011

Pohjoismainen aikuisopettaja

Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

Norden
25-07-2009

Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...