Search

Articles for tag innovationGrønland
03-07-2017

Innovativ voksenlæring

En konferanse om personlig og organisatorisk læring og forandring

Færöerne
12-06-2017

Language, Inclusion and Labour Markets

In what ways can adult education and learning contribute to better inclusion in society and to labour market integration?

Sverige
24-05-2017

Voksenlæreren og innovation

Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?

Danmark
20-05-2017

Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017

Voksenpædagogisk Forums Konference 2017

Norden
17-02-2017

Verksamhetsplan 2017

Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

22-06-2016

Resultat

Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

Norden
26-05-2016

Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

* Nettverket bruker Engelsk som kommunikasjons språk derfor er det benyttet Engelske terminologier i dette intervjuet. 

I en serie intervju presenteres her Marianne Sempler som er den Norske representant i det Nordiske nettverksamarbeidet: «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». I 2013 innledet NVL et nytt nettverk med fokus på kvalitetsutvikling av det voksenpedagogiske område og med et særlig fokus på «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». Formålet er å analysere eksisterende kunnskap og erfaringer, og på grunnlag av resultatene etablere pilotprosjekter for å teste en modell for Nordisk praksisnær kompetanseutvikling innenfor område. Nettverks deltakerne arbeider spesifikt med «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation» i innovative miljøer

Norden
08-02-2016

Verksamhetsplan 2016 for Validering

Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

Norden
07-12-2015

Tulevaisuus, osaaminen ja teknologia

Kiinnostava webinaari luo katsauksen tulevaisuuden osaamiseen ja älykkyyteen.

Finland
30-10-2015

Innovative learning opportunities for immigrants

New opportunities for self-motivated and hobby-based learning are being developed for asylum seekers and native Finns in the Learning Spaces project launched by University of Eastern Finland.

Anssi Tuulenmäki efterlyser udda idéer och snabbare inlärning.
Finland
14-10-2015

Kortare steg mellan tanke och handling 

Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

Sverige
30-09-2015

Att fiska på svenska

Kan man lära sig svenska genom att fiska?

Norden
21-05-2015

Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015

På en meget velbesøgt konference om ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” i Odense d. 5maj diskuterede 160 deltagere, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

Danmark
20-05-2015

Spil til at afklare realkompetencer i 3.sektor – sjov, let og samtidig seriøs måde at arbejde på.

Dansk Folkeoplysnings Samråd har i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og NVR - Program for Realkompetence - udviklet et analogt spil, der kan bruges til at afklare realkompetencer.

Norden
18-05-2015

Discussion Forum at the Design Factory

Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

Sverige
11-05-2015

När folkhögskolan överraskade folket

Fler än vanligt hade kontakt med Bollnäs Folkhögskola i fredags.

Danmark
28-04-2015

”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla

Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.

Danmark
27-04-2015

Verkefnið „Cold Hawaii“ er sérstakt tilboð til námshvatningar fyrir þá sem búa við strendur Danmerkur

"Cold Hawaii" handhafi fræðsluverðlauna VUC 2015.