kvalitetKvalitetsutvalget i Fleksibel utdanning Norge på senteret VilVite i Bergen under lanseringen av kvalitetsveilederen. Fra venstre Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge, Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, Gjermund Eikli, Norsk Nettskole, Mette Villand Reichelt, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, og Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI.
Norge
27-02-2017

Inspirasjonsbok for noen – lærebok for andre

Nordens første kvalitetsveileder for nettundervisning.

07-12-2015

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tilanne on hyvä

Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä.

07-12-2015

Suomi ottaa käyttöön lukuvuosimaksut Euroopan ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille

Suomalaiset korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

Finland
02-12-2015

Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem.

Finland
02-12-2015

Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området.

Sverige
20-03-2015

Kvalitetssäkring av högre utbildning

I promemorian lämnas förslag om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

Sverige
13-03-2015

Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

Går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet?

Norge
27-10-2014

Norjalaisille opettajille lisää osaamista

Lærerløftet on Norjan hallituksen strategia, jonka tavoitteena on tuoda kouluihin lisää osaamista sekä parantaa opettajien ja opetuksen laatua.

Norge
02-10-2014

Norske lærere skal lære mer

Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

Norden
27-11-2013

Kvalitetsnettverket - medlemmer og rapport

Nettverkets medlemmer og lenke til rapporten - Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring

30-08-2007

Kvalitet i voksnes læring

Kvalitet i voksnes læring