Search

Articles for tag valideringFørste møte i Oslo med representanter fra partnerland i Viska prosjektet
Europa
26-02-2018

VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse

– Prosjektet har fått navnet VISKA (Visible Skills of Adults).  Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning, sier Fjóla María Lárusdóttir, prosjektleder ved Arbeidslivets opplæringssenter og aktiv deltaker i ekspertnettverket for validering innen NVL.

John Dalsgarð er ansat i Kulturministeriet, hvor han arbejder med voksenlæring og validering.
Færöerne
08-01-2018

Roadmap 2018 – kompetencernes værdi

Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

Danmark
25-09-2017

Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

Finland
08-06-2017

Kvalité i validering - Vasa

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

Finland
06-06-2017

Quality in Validation - Turku

Nordic seminar for practitioners

Sverige
22-05-2017

Kvalité i validering - Göteborg

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

Norden
27-04-2017

Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

Sverige
29-03-2017

Nationell Valideringskonferens - Karlshamn

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik

Norden
08-02-2017

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsente- rer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetence- vurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV.

Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
Sverige
27-10-2016

Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

Finland
20-10-2016

Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

Norden
19-09-2016

Validering och värdet av kompetenser

Färdplan 2018

Finland
15-09-2016

Liberal adult education certificate as a tool for validation

The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

Finland
14-09-2016

Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

Anna Lundqvist och Göran Hellmalm.
Sverige
28-06-2016

Nu går det att få papper på att du kan samarbeta

Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

01-06-2016

Nordisk innspill-konferanse om læring i og for arbeidslivet

Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdannings­systemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive

04-05-2016

Validering och integration -webinarium

"Vilken roll kan folkbildningen ta i validering av demokratisk kompetens? Frågan tas upp till dialog och diskussion i ett webbinarium anordnat av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) torsdag 2 juni kl. 10.00. Utgångspunkten är den rapport en arbetsgrupp med deltagare från den nordiska folkbildningen tagit fram om folkbildningens roll för validering av mer generella kompetenser inom EU kallade nyckelkompetenser. I webbinariet fokuserar vi på demokratisk kompetens. Frågor som ställs är vad menar vi med demokratisk kompetens?  Går det att validera denna kompetens. Hur görs det? Till vilken nytta?  Är det något folkbildningen gör eller kanske borde göra? " 

Monika Sundqvist
Åland
04-04-2016

Styrelsebeslut för valideringen framåt

På Åland har vägen till validering av kunskaper på såväl gymnasial- som högskolenivå tidigare varit otillgänglig för personer som inte varit inskrivna vid skolorna. Men nu berättar utbildningsplanerare Monika Sundqvist att det vid Ålands gymnasiums senaste styrelsemöte fattades ett beslut som luckrar upp detta på gymnasienivå.