Search

Articles for category demokratiIsland
02-07-2017

Islands Folkemøte 2017

Folkemøtet blir i år holdt i kulturhuset Hof i Akureyri 8. og 9. september.

Danmark
03-05-2017

Nýtt vefsamfélag um borgarasamfélag

Altinget er óháður vefmiðill, opnar þekkingarmiðstöð fyrir samfélag borgaranna á Internetinu.

Danmark
03-05-2017

Nyt online videncenter om civilsamfundet

Altinget en uvildig politisk netavis, opretter et Online videncenter for Civilsamfundet.

Karen Lund tog sin lærereksamen i dansk og fransk ved Kolding Seminarium i 1973 og fik sin ph.d.-grad ved Københavns Universitet i 1996. I dag er hun lektor på DPU ved Aarhus Universitet.
Danmark
04-04-2017

“Klasserummets genialitet er, at man kan sætte tiden i stå”

Flygtninge og indvandrere kan ikke lære ordentlig dansk ved kun at gå på arbejde. Men de kan omvendt heller ikke lære det i undervisningslokalet alene. Klasserummet og arbejdsmarkedet må spille sammen for at skabe den bedste undervisning i dansk som andetsprog, mener lektor Karen Lund.

Norden
22-03-2017

Vær med til at fejre Nordens Dag 23. marts

Store og små over hele Norden markerer, at den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet 23. marts.

Island
14-03-2017

Kvinner og menn på Island 2017

Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

Overalt i Norden satses mange penge på meget forskellige projekter, med henblik på at fremme inklusion, integration og læring. Alligevel er der stadig mange åbne spørgsmål, uløste udfordringer og både gode og dårlige resultater af projekter. Nordiskt dialogseminarium 2016.
Danmark
06-03-2017

Hvad betyder sprog for inklusion?

Det korte svar, er at sproget er afgørende for inklusion. Sprog som italesættelse og som et redskab, der kan åbne eller lukke døre til arbejdsmarkedet, til deltagelse, og til fællesskab.

Danmark
09-02-2017

Inspiration og videndeling

Hvordan kan vi gennem demokratiske lærende fællesskaber fremme og understøtte FNs udviklingsmål

Norden
06-02-2017

Uddannelse i bæredygtig udvikling

Gode eksempler inspirerer med konkrete redskaber og nye synsvinkler i nordisk uddannelse i bæredygtig udvikling.

Island
30-01-2017

Ny regjering på Island

Islendingene har fikk den 11 januar en ny regjering etter flere ukers forhandlinger.

Færöerne
31-10-2016

Færøerne ansøger om fuldt medlemskab i Nordisk Råd og NMR

På vegne af den færøske regering har Lagmanden og landsstyremanden for udenrigs/nordisk samarbejde og erhvervsliv indsendt ansøgning om fuldt medlemskab i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Island
26-08-2016

Islands Folkemøte ved Nordens hus i Reykjavik

Folkemøtet i Reykjavik er to dagers festival om samfunnsspørsmål.

Danmark
01-08-2016

Aftenskoler kan hjælpe psykisk sårbare

Aftenskolerne kan spille en vigtig rolle for psykisk sårbare og være med til at styrke den mentale sundhed og trivsel.

Danmark
20-06-2016

Folkemøde på Bornholm er i gang

For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

Entreprenante lærere. Tórhild og Rúni Bjarkhamar har udviklet et kursus for tilflyttere i Eysturkommuna.
Færöerne
07-03-2016

Nemmere dagligdag for tilflyttere

Tilflytterne i kommunen skal føle sig velkomne, og de skal kende deres nye hjemland. Sproget spiller naturligvis en vigtig rolle, men indblik i samfundsforhold og kultur er også afgørende for et vellykket integrationsforløb, siger lærerparret Tórhild og Rúni Bjarkhamar til DialogWeb, der er på besøg i deres hjem i bygden Leirvík i Eysturkommuna.