Search

Articles for category fortbildningNorden
05-10-2017

Dialog Special - Vad ska vuxenläraren kunna?

Kompetenceudvikling af voksenlærere - nordisk samarbejde.

Norden
28-09-2017

Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

Finland
30-01-2017

FFC vill förlänga läroplikten för att motverka marginalisering

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC föreslår en höjning av läropliktsåldern för att förebygga marginalisering av vuxna.

Finland
18-03-2016

Arbetsplatsen - en bra inlärningsmiljö

Största delen av löntagarna anser att de har en arbetsplats där man kontinuerligt kan lära sig något nytt.

Finland
18-02-2016

Lärarnas fortbildning avgörande för digitaliseringen av utbildningen

Elever och studerande med lärare som fått fortbildning i informations- och kommunikationsteknik använder IKT dubbelt så mycket som de som har en lärare som saknar fortbildning.

I projektet ArbetSam har flera tusen anställda inom vård och omsorg fått vidareutbildning inom sina yrken. Personerna på bilden har inte direkt med texten att göra.
Sverige
05-09-2013

Arbetsplatslärande ger känsla av sammanhang

Fortbildning på arbetet ger inte bara kunnigare personal utan kan också leda till bättre självkänsla och en vilja att fortsätta studera. När projektet ArbetSam avslutades i våras betonades vikten av att även cheferna prioriterar personalens fortbildning.

Grønland
01-08-2013

Vejlederuddannelsen i Grønland opruster

Den fælles grunduddannelse for samtlige vejledningsområder i Grønland er unik og skal styrkes. Den seneste i rækken af ildsjæle, der skal sikre det, er Beth Krogh - leder af Center for Vejledning i Grønland (CVG).

Britta Zetterlund-Johansson.
Sverige
11-03-2013

Mer struktur med kompetensplattform

På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser och behov med hjälp av kompetensplattformar. I Värmland har detta lett till att samarbetet mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling har blivit mer strukturerat.

Sverige
09-10-2012

Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

Kirsten Grønnebæk är lärare i Statsfængslet Østjylland och ordförande för Fængselslærerforeningen i Danmark som grundades 1952 och som därmed är den äldsta i Norden.

Sverige
14-09-2010

Lärarlyftet ökar kvalitén

Att arbeta som lärare kan ofta vara otacksamt och krävande. Därför har många lärare i Sverige uppskattat regeringens fortbildningssatsning Lärarlyftet.

Danmark
11-09-2009

Nettet udfordrer forståelsen af uddannelse

I ét semester vælger studerende at følge den netbaserede version af uddannelsen. Det næste foretrækker de det daglige fysiske møde med andre studerende og deres lærere. Sådan ser virkeligheden i stigende grad ud på University College Syd. Det udvikler over tid en ny forståelse af, hvad uddannelse egentlig er, både blandt studerende, undervisere og de institutioner, der tager imod de nyuddannede, mener IT-projektleder Lis Faurholt

13-05-2009

Eve Eisenschmidt Supports Novice Teachers

Eve Eisenschmidt is the director of the Tallinn University College in Haapsalu. The opening of the College of Tallinn University in Haapsalu 11 years ago has advanced the intellectual life in this area remarkably by offering extensive studying possibilities for many young and adult people. Primary school pedagogy, information technology, public and business management, public health - to name a few of the study fields.

Sverige
12-09-2008

Kära läsare

Det kan låta som en kliché att säga att yrke och utbildning går hand i hand, men om vi tittar närmare på de två och börjar bena ut hur de påverkar varandra och varför, kommer vi till ett pussel med väldigt många bitar som kan bilda ett oändligt antal mönster. Det är arbetet med det pusslet som vi belyser i detta nummer av DialogWeb som har Yrke och utbildning som tema.

Sverige
12-09-2008

Traditionell fortbildning är out

Lärande på arbetsplatsen uppskattas allt mera på grund av de ständiga förändringar som arbetsplatserna genomgår. Det konstaterades vid den internationella konferensen kring lärande och yrke, The 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference, som hölls i Jyväskylä i slutet av augusti. I konferensen deltog över 200 personer från 16 länder.

11-08-2008

5/2008: Yrke och utbildning

5/2008: Yrke och utbildning