Search

Articles for category hållbar utveckling10-10-2017

Ohållbara högksolor

Det är dags att börja tänkta lite mer långsiktigt, konstaterar Universitetskanslersämbetet i ny rapport.

Norden
17-02-2017

Verksamhetsplan 2017

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2017.

Åland
23-01-2017

Prisbelönt krögarpar tror på hållbart och närproducerat mathantverk

Krögarparet Christian Ekström och Johanna Dahlgren har prisats flera år i rad för hur de aktivt tänker på miljö och hållbarhet i sitt arbetet med att lyfta fram och förädla närproducerade råvaror.

Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
Sverige
21-06-2016

”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
Sverige
17-06-2016

Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

Norden
03-05-2016

NVL hos Folkehøgskolen

I Kungälv, i midten av april, satte Folkehøgskolene i Norden sin egen rolle i en global, bæredyktig utvikling på agendaen.

Sverige
04-04-2016

Högskolornas hållbarhetsarbete ska utvärderas

Det är nu tio år sedan det lagstiftades att universitet och högskolor ska jobba med hållbar utveckling. Nu ber regeringen Universitetskanslerämbetet att ta reda på hur högskolorna arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka resultat arbetet gett.

Norge
02-12-2015

Nytt nordisk kurs i kunnskap for bærekraftig utvikling

For andre gang finansierer Nordisk Ministerråd i 2016 et nordisk kurs i Kunnskap for bærekraftig utvikling.

Sverige
24-11-2015

Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem.

Skarfar
Norge
29-09-2015

Symposium om bærekraft og kunnskap på Island 9. oktober.

Hva har vi lært? Hva er de nordiske utfordringene?

Bertil berättar om ekologisk odling i ett socialt företag.
Norden
28-09-2015

Udvikling af ø-samfund via bæredygtig turisme?

Et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har siden 2012 arbejdet med ø-samarbejde i Østersøen.

island
25-09-2015

Nu antas den nya agendan för global hållbar utveckling

Efter flera år av konsultationer med civila samhället och intensiva förhandlingar mellan stater har FN:s medlemmar enats om den slutgiltiga texten för Agenda 2030 – ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

Norden
01-09-2015

Aikuiset haluavat lisää tietoa

Ajankohtainen kestävän kehityksen symposiumi Islannissa käsittelee aikuisille suunnattua kestävän kehityksen koulutusta.

Norge
31-08-2015

Vil ha bærekraft inn i all utdanning

Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning.

Norge
31-08-2015

Voksne ønsker mer kunnskap

Aktuelt bærekraftsymposium på Island om voksne og utdanning for bærekraft.

island
10-08-2015

Verden har brug for alternative løsninger

Vi behöver nye initiativer og politikker, som inden for maksimalt femten år kan løse en række af klodens største og mest presserende problemer.

Norden
22-06-2015

PIAAC challenges Estonia

Estonian participation in the PIAAC programme put to the test the expertise of the survey’s conductors and the competence of its analysts.

Finland
12-06-2015

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta hyötyä organisaatioille

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kestävän kehityksen sitoumuksen tehneet tahot ovat hyvin tyytyväisiä sitoumuksen vaikutuksiin.