Search

Articles for category högre utbildningFinland
29-01-2018

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

Lena Lindhe
Sverige
21-11-2017

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

Göran Arrius
Sverige
17-11-2017

Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker

För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

Finland
08-11-2017

Finländsk utbildningskurva sjunker

Utbildningsnivåns höjning bland befolkningen i arbetsför ålder i Finland ser ut att avstanna i början av 2020-talet.

10-10-2017

Ohållbara högksolor

Det är dags att börja tänkta lite mer långsiktigt, konstaterar Universitetskanslersämbetet i ny rapport.

Finland
19-09-2017

Finland rasar i internationell jämförelse

Nu ligger Finland under genomsnittet av andelen högskoleutbildade 25-34-åringar enligt en ny rapport från OECD.

Anna-Karin Tötterman
Finland
19-09-2017

Snart kan Åbo Akademis personal jobba privat

Från och med början av 2018 kan personalen vid Åbo Akademi jobba en dag i veckan i ett företag eller annan organisation.

Finland
05-09-2017

Tutorns råd till nya studerande: Ha roligt och starta en studiecirkel

Den här veckan kör läsåret igång på allvar vid högskolorna.

Sverige
31-03-2017

Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla

Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.

Sverige
20-03-2017

Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet

Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.

Sverige
08-11-2016

Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

Sverige
30-06-2016

Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

Sverige
15-06-2016

Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

Finland
20-05-2016

Universitetens finansiering förnyas

Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.

Finland
21-04-2016

Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

Sverige
18-03-2016

Regeringen tillsätter utredning om tillträde till högre utbildning

För att få fram enklare och öppnare krav för de som ska söka till högre utbildning tillsätter regeringen en utredning för att se över tillträdessystemet till universitet och högskolor.

Sverige
08-03-2016

Riksdagsbeslut om kvalitetssystem

Riksdagen har beslutat om ett nytt system för att säkra kvaliteten på högre utbildning.

Finland
18-02-2016

Massiva uppsägningar på universiteten

De finländska universiteten drabbas hårt av regeringens beslut om nedskärningar.