GoldenKeyword: innvandrereFørste møte i Oslo med representanter fra partnerland i Viska prosjektet
Europa
26-02-2018

VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse

– Prosjektet har fått navnet VISKA (Visible Skills of Adults).  Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning, sier Fjóla María Lárusdóttir, prosjektleder ved Arbeidslivets opplæringssenter og aktiv deltaker i ekspertnettverket for validering innen NVL.

Norden
20-12-2017

Inkludering genom lärande

Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.

Norge
02-11-2017

Hver femte norske kommune bryter krav om opplæring til innvandrere

En ny forskningsrapport har evaluert hvordan norske kommuner oppfyller lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Norden
09-10-2017

Studiebesøk B - Norskprøven for innvandrere

Deltakerne vil får kunnskap om norskprøven for innvandrere

Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
Norge
28-09-2017

Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

Norge
08-03-2017

Vil integrere med kaffebesøk og gode vennskap

Nå samler flere krefter seg for å få akkurat deg til å bli en god venn og guide for våre nye landsmenn.

Norden
22-04-2016

Peter Villads Vedel - Alfarådet

I en serie intervju presenteres her Peter Villads Vedel som sitter som leder i Alfarådet. Målgruppen til Alfarådet er voksne med et annet morsmål en de nordiske språkene, med liten eller ingen skolegang og med behov for undervisning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Målgruppen er en liten men viktig del av voksenopplæringen for innvandrere i de nordiske landene. Undervisningen i grunnleggende ferdigheter, muntlig kompetanse i mål-språket, samt informasjon om arbeidsmarkedet, samhold og utdannelse er prioritert undervisning.

Europa
21-04-2016

Europeisk temauke om innvandring og læring

Flyktningsituasjonen har ført til økt interesse i hele Europa for hvilken rolle voksnes læring kan spille i integreringsprosesser.

Norskkonferansen
Norge
20-04-2016

Norskkonferansen 2016

Konferansen fokuserer på språk, nyankomne til Norge og bruk av digitale verktøy i norskopplæringen.