Search

Articles for category realkompetencevurdering (RKV)Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Danmark
23-02-2018

Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

John Dalsgarð er ansat i Kulturministeriet, hvor han arbejder med voksenlæring og validering.
Færöerne
08-01-2018

Roadmap 2018 – kompetencernes værdi

Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

Norge
21-12-2017

Rannsóknir til þess að bæta raunfærnimat

Kompetanse Norge heldur utanum tölfræði varðandi raunfærnimat fullorðinna.

Island
08-11-2017

Mat á raunfærni og gildi færninnar

Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

Norden
18-10-2017

Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

ValiGuide er en online platform for de, der arbejder med validering, siger Haukur Har∂arson.
Norden
02-10-2017

ValiGuide -hvad er det?

I løbet af de seneste år er udviklingen af arbejdet med anerkendelse eller validering af voksnes uformelle og ikke-formelle læring gået stærkt og behovet for professionalisering af de som arbejder inden for området er vokset i takt med udviklingen.

Danmark
01-10-2017

Nýtt spil um raunfæri

Ný og skemmtileg aðferð til þess að greina og tala um raunfærni.

Danmark
28-09-2017

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

Danmark
28-09-2017

Nyt spil om realkompetencer

-en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

Danmark
25-09-2017

Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

Fjóla María Lárusdóttir og Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir leder prosjektet på Island.
Island
05-06-2017

Vi skal nå ut til dem som har minst lyst på læring!

Læring er avgjørende for voksnes inkludering på arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Island
31-05-2017

IÐAN – opplæringssenter på første plass

IÐAN-opplæringssenter ble tildelt første pris på en internasjonal valideringskonferanse i Danmark for fremragende resultater innenfor validering i Island.

En glad valideringsgjeng.
Island
27-03-2017

... ja, men hallo, jeg kan jo en hel del ...

Undersøkelse av opplevelsen av realkompetansevurdering blant bankfunksjonærer.

Norden
08-02-2017

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsente- rer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetence- vurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV.

Norden
31-01-2017

Alþjóðleg ráðstefna um raunfærnimat

Aukin áhersla á mat og raunfærni á árunum 2015 og 2016.

Norden
30-01-2017

Internasjonal konferanse om realkompetansevurdering 

Validering og realkompetanse har fått økt fokus i løpet av 2015 og 2016.

Færöerne
30-09-2016

Unnið að skipulagi raunfærnimats

Í Færeyjum beinast sjónir að raunfærnimati, þar verður í upphafi sérstök áhersla á starfsmenntun.

Færöerne
30-09-2016

Validering under opbygning

Validering er sat i fokus på Færøerne, hvor der i første omgang lægges vægt på erhvervsuddannelsesområdet.