GoldenKeyword: valideringKoski: https://koski.opintopolku.fi/koski/
Finland
23-02-2018

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

http://www.naestaskref.is
Island
19-02-2018

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

NVL-seminariet gav möjlighet för experter från olika sektorer och länder att diskutera validering.
Norden
15-01-2018

”Validering ska ta utgångspunkt i verkligheten”

Individen står i fokus, inte skolan, när NVL samlar gemensamma krafter för att skapa verktyg och struktur för dem som arbetar med validering.

Åland
19-12-2017

Validering löste intagning av 45 studerande till 16 platser

60 personer sökte in till närvårdarutbildning. 45 sökande valde att inleda vuxenutbildningen och alla 45 antogs till en utbildning som är oförändrat dimensionerad för 16 studerande.

Norden
19-10-2017

Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

Sverige
18-10-2017

Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

Den här texten ingår i en serie av inlägg där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

Finland
11-10-2017

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland

Vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad den 22 november 2017 kl. 12:00-16:00

Open Badges presenteras på Internetdagarna 2016.
Norden
06-10-2017

Open Badges - nyckeln till lärarfortbildning?

En ny metod för att synliggöra kunskaper och kompetenser blir allt populärare. Hittills har Open Badges mest använts för att motivera kursdeltagare, men ett Nordplus-projekt bygger nu ramen för lärarfortbildningar.

Sverige
29-09-2017

Expertseminarium om kvalitet i validering

Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

Finland
03-07-2017

I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

Finland
08-06-2017

Kvalité i validering - Vasa

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

Finland
06-06-2017

Quality in Validation - Turku

Nordic seminar for practitioners

Timo Halttunen ingår i den nordiska forskargrupp som har synat valideringens kvalitet i sömmarna.
Norden
31-05-2017

Nordisk valideringsmodell står högt i kurs

Den nordiska synen på validering väckte stort intresse på den europeiska biennalen #VPL2017 i Århus i slutet av april.

Sverige
22-05-2017

Kvalité i validering - Göteborg

Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

Finland
03-05-2017

Europeisk referensram för examen och kompetenser

I början av mars togs en referensram för examen och samlade kompetenser i Finland i bruk.

Norden
27-04-2017

Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

Forskarmöte I Sverige: Timo Halttunen (Finland), Brian Benjamin Hansen (Danmark), Ulla Nistrup (Danmark) Per Andersson (Sverige), Kirsten Aagaard (Danmark) tillsammans med NVL:s koordinator Svante Sandell (Sverige).
Norden
10-04-2017

Projektgrupp skapar kunskap om att utveckla kvalitet på validering

Hur ska kunskaper som införskaffats genom arbetslivserfarenhet eller intressen kunna värderas på samma nivå och hålla samma kvalitet som högre utbildning? Denna fråga sysselsätter en grupp forskare från Danmark, Sverige och Finland.

Sverige
29-03-2017

Nationell Valideringskonferens - Karlshamn

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik