Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk

Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

Utvalget har nå levert og hovedbudskapet er tilrettelegging for at alle skal kunne delta i samfunnet og kvalifisere seg for et godt arbeidsliv.

Les mer