Voksen-, efter- og videreuddannelse – også for mennesker med funktionsnedsættelse?

 

 
25-03-2009
Voksen-, efter og videreuddannelse (VEU) er for den enkelte medarbejder en vigtig mulighed for at holde kompetencerne opdaterede på et omskifteligt arbejdsmarked. Men er mennesker med funktionsnedsættelse også sikret denne mulighed? Denne rapport fokuserer på, hvilke kompensationsmuligheder der findes i lovgivningen, som regulerer de uddannelser, der hører ind under voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Undersøgelsen tegner et overordnet billede af, hvilke muligheder og barrierer mennesker med funktionsnedsættelse møder ved deltagelse i et uddannelsesforløb på VEU-området.
Forfattere: Lene Maj Pedersen, Signe Stensgaard, Tina Mou Jakobsen og Kira Hallberg.
www.clh.dk/index.php?id=1431