Filter Rapporter12-03-2018

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Norden
06-02-2018

Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Norden
23-01-2018

Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

Norden
27-12-2017

Silent learners - a guide

We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

Norden
11-12-2017

Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

Norden
22-11-2017

Nordisk Bærekraft

Stories from the New Nordic Education for Sustainability.

Norden
10-11-2017

To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

Norden
10-11-2017

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
av själva utvecklingsarbetet.”

Island
08-11-2017

Mat á raunfærni og gildi færninnar

Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

Norden
18-10-2017

Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

Norden
26-09-2017

The Adult Educator’s Competences and Competence Development

This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.

Norden
07-09-2017

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

Europa
11-08-2017

Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU.

This Cedefop study provides a comprehensive and robust evidence base in relation to low-skilled adults in the European Union and analyses trends in low skills among adults as well as characteristics, determinants and risks of being low skilled.

Norden
16-05-2017

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

Norden
20-03-2017

NVL:s Årsberättelse 2016

Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.

Norden
13-03-2017

Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?

Vad hände med Poul Nielsons förslag?

Norden
07-03-2017

Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

Norden
08-02-2017

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsente- rer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetence- vurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV.