Filter RapporterDanmark
01-08-2008

Education for Sustainable Development

– a strategy for the United Nations Decade 2005-2014

Norge
01-08-2008

Den usynlige student. voksne i fleksibel høyere utdanning.

NORGE

Norden
01-08-2008

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

Publicerad 2011
I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

Norden
01-08-2008

Nordic prison education

(TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

Norden
01-08-2008

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

Nordisk Folkehøjskoleråd, 2009

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer. Formålet er, at belyse de forskellig praksis i de nordiske lande og hvad de kan lære af hinanden. Derudover kan rapporten åbne op for en Nordisk debat om dokumentation af realkompetencer. Uddannelseskonsulent i FFD, Kristina Bæk Nielsen har været projektkoordinator.
Uppgiftslämnare: Nanna Scheuer
E-post: nhs(ät)ffd.dk

Finland
01-08-2008

Finecvet som vägvisare - från testning till praktik!

Utgångspunkter för införandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Ubs, Finland 2012
Publikationen FINECVET som vägvisare har sammanställts inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade FINECVET-projektet, där ECVET-systemets tillämpning inom finländska grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har testats.

Sverige
01-08-2008

Folkbildningsforskning som fält

Linköping 2008
Anna Lundins avhandling: Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

Norden
01-08-2008

Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

Avhandling av Anna Lundin, Linköpings Universitet 2008
Afhandlingen har sin oprindelse i de offentlige evalueringer af Voksenuddannelserne 2001-2004 i Sverige. Den tager udgangspunkt i, hvordan afhandlinger inden for det offentlige uddannelsesområde er med til at legitimere en bestemt tænkning, samt hvordan forskellige aktører inden for voksenuddannelsessfæren forholder sig til hinanden i dette spørgsmål.

Formålet med afhandlingen er at afsøge, hvordan forskningen inden for voksenuddannelse har etableret sig som separat felt. Den undersøger feltets fremvækst, hvilke værdier der holder sammen på feltet og hvor dets grænser går. Derudover fokuserer den på feltets aktører og hvordan de opnår anerkendelse hos hvilke instanser.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
SE-581 83 Linköping
Avhandling (pdf)

Norden
25-07-2008

Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008

Norden
25-07-2008

Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

Norden
03-11-2007

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

Norden
01-08-2007

Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

Publicerad 2007
Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
Læs mere og download rapport: PDF

norden.org
Norden
24-07-2007

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

Norden
24-07-2007

Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
Norden
24-07-2007

Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

03-05-2007

Yrkesinriktad utbildning

Yrkesinriktad utbildning

Norden
03-05-2007

Vanskelig for innsatte å studere

Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

03-05-2007

Läs-, skriv- och räknesvårigheter

Läs-, skriv- och räknesvårigheter