Filter Rapporter03-05-2007

Mångkulturell

Mångkulturell

03-05-2007

Gymnasial/ vidaregående utbildning

Gymnasial/ vidaregående utbildning

03-05-2007

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

03-05-2007

Forskning

Forskning

03-05-2007

IT, distansutbildning

Rapporter om fängelseundervisning med temat IT.

03-05-2007

Konferenser: Nordiska

Konferenser: Nordiska

21-11-2006

Rapporter

Rapporter

Johannes Jansson/norden.org
Norden
24-07-2006

Flexibelt lärande, it och demokrati

Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

Norden
01-08-2005

Norden som global vinderregion

Publicerad 2005
HTML

05-08-2004

Indikatorer for voksnes læring

I 2010 SATTE NVL NED EN ARBEIDSGRUPPE FOR Å SE PÅ KOMPARATIV NORDISK STATISTIKK PÅ VOKSENOPPLÆRINGSFELTET. GRUPPEN LEVERTE EN RAPPORT I JANUAR 2011.