Filter RapporterNorden
27-01-2017

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

Finland
20-10-2016

Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

Norden
19-10-2016

Utvärdering av NVL 2016

Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

International
03-10-2016

GRALE III - the third Global Report on Adult Learning and Education (ALE)

This report draws on monitoring surveys completed by 139 UNESCO Member States.

Norden
19-09-2016

Validering och värdet av kompetenser

Färdplan 2018

Finland
15-09-2016

Liberal adult education certificate as a tool for validation

The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

Finland
14-09-2016

Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

Norden
29-06-2016

NVL-rapport om grundläggande färdigheter

Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

Europa
20-06-2016

Validation of Non-formal MOOC-based Learning

This report presents the outcomes of research, conducted between May 2014 and November 2015, into emerging practices in assessment,

Norden
14-06-2016

Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av

06-04-2016

Joint Report of the Council and the Commission

2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in

Norden
06-04-2016

Key Competences of adult learners in a Nordic perspective

Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

Norden
18-01-2016

Folkbildning, key competences and validation

This report looks at what role Folkbildning has in providing key competences and how this can be validated.

Europa
08-01-2016

Validation and the value of competences - Road Map 2018

The validation network of NVL has compiled the report "Validation and the Value of Competences. Road Map 2018". The report provides a wide overview on current validation issues.

Norden
07-12-2015

Uusi raportti: Guidance in Validation

Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

Norden
02-12-2015

Ny rapport: Guidance in Validation

Syftet med rapporten är att skapa en gemensam nordisk grund för att diskutera och utveckla vägledning inom validering.

Norden
01-12-2015

Nordic PIAAC report

This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

Europa
02-11-2015

Study: Open Educational Resources

European study on Open Educational Resources (OER) in adult education.