Filter RapporterNorden
31-10-2015

Guidance in validation within the Nordic region

The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation, which will hopefully be a step towards seeking opportunities for improving the quality of guidance in Nordic validation systems.

Norden
27-10-2015

Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?

Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

Norden
27-10-2015

Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna

I bakgrunden för projektet finner vi de erfarenheter som de fackliga utbildarna fått i sina ut-bildningar av fullvuxna personers inlärningssvårigheter.

Norden
27-10-2015

Implementation of National Qualification Frameworks

MAKING LEARNING VISIBLE IN THE NORDIC COUNTRIES

Norden
22-10-2015

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Oxford Research beskriver i denna rapport om de olika nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa, samt vad som kan läras av att studera de likheter och skillnader som finns.

Norden
20-10-2015

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

Norden
01-09-2015

Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering

Kartläggning av kompetenser och kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

Norden
01-09-2015

Nordic competence profiles for validation staff

Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

Norden
01-08-2015

Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’

Jeppe Læssøe og Jonas Andreasen Lysgaard
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
Aarhus Universitet

Norden
22-05-2015

Nordiska PIAAC-rapporten klar: många saknar grundläggande färdigheter i att räkna och skriva

Igår och idag samlas deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att höra om resultaten av den nordiska PIAAC-jämförelsen.

Norden
22-04-2015

Adult Skills in the Nordic Region

Denmark, Estonia, Finland, Norway, and Sweden participated in the first round of the International Survey of Adults’ Skills. The survey is a product of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) led by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The survey assessed the proficiency in literacy, numeracy, and problem-solving in technology-rich environments of adults aged 16–65. This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

Norden
14-04-2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) Gjeldene fra 2015

Norden
10-04-2015

Adult Education and the Planetary Condition

Adult Education and the Planetary Condition

Norden
25-03-2015

MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

Sverige
18-03-2015

Hur blir en högskola hållbar?

Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till

Norden
11-03-2015

MOOC for Nordic education for teachers

A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Norden
16-02-2015

NVL:s årsberättelse 2014

Det har blivit dags att summera förra året. Och vilket år det var!

Europa
11-02-2015

Cedefop report 2015

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe