Filter RapporterInternational
10-02-2015

Adult Education and Open Educational Resources

Link to page

Finland
05-02-2015

OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

Færöerne
30-01-2015

Färsaarten yliopistosta ulkoinen arviointi

Kyseessä on ensimmäinen Färsaarten yliopistosta tehty ulkoinen arviointi.

Norge
30-01-2015

Laaja raportti sivistysliitoista ja kurssijärjestäjien taloudesta

Puolet kurssien järjestäjistä sanoo, että valtionavustuksilla on ratkaiseva tai suuri merkitys kurssitoiminnalle.

Norge
30-01-2015

Aikuisten oppiminen vuonna 2014

Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

Island
30-01-2015

Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta. Toisessa raportissa käsitellään aikuisopiskeluun liittyviä asenteita.

Danmark
30-01-2015

Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.

Danmark
30-01-2015

Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

Sverige
30-01-2015

Cedefop valaisee Ruotsin aikuiskoulutustarjontaa

Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja mahdollisuus suorittaa aineista yksittäisiä kursseja kuuluvat ruotsalaisen aikuiskoulutuksen ominaispiirteisiin.

Island
29-01-2015

Tvær skýrslur er varða fræðslu fullorðinna birtar

Sú fyrri er hluti af IPA verkefni FA og fjallar um færniþörf á vinnumarkaði en sú síðari um viðhorf til þátttöku í námi á fullorðinsárum.

Færöerne
29-01-2015

Evaluering af Færøernes Universitet

Detta är den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet som gjorts.

Norge
29-01-2015

Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten.

Norge
29-01-2015

Voksnes læring i Norge i 2014

Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring.

Island
29-01-2015

To rapporter om voksenlæring publisert

Kompetanse på fremtidens arbeidsmarked og holdninger til deltakelse i læring i voksenårene är temat för 2 nya rapporter.

Sverige
29-01-2015

Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

Norden
29-01-2015

Færni við þróun starfsferils og ráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

Í skýrslunni er fjallað um færni í þróun starfsferils í norrænu samhengi og sem hluta af ævilangri náms- og starfsráðgjöf.

Norden
16-01-2015

Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.

Norge
22-12-2014

Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua